Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetet med att bilda region går vidare

Arbetet med att bilda en region i Örebro län till 2015 är nu i full gång. Syftet är att stärka Örebro län genom att skapa en stark och framtidsinriktad regional organisation där medborgarna ska få inflytande genom ett direktvalt regionalt parlament.

Viljan att bilda en ny region kommer från politikerna i länet.

– Genom att bilda en region, att samla kunskap och resurser i samma organisation, kan vi använda våra skattemedel på ett mer resurseffektivt sätt. En ny regionorganisation blir en stark motor för våra viktiga framtidsfrågor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande i landstingsstyrelsen, S

I projektet Region 2015 arbetar Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro intensivt för att förbereda en regionbildning. Tillsammans ska man under våren komma överens om en fungerande struktur för den nya regionen. Det gäller att enas om vilken roll och vilket uppdrag regionen ska ha och hur kommunernas samarbete med regionen ska fungera.

Stark regional röst

Den nya regionen kommer att ansvara för flera stora frågor som exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling. Under våren ska man också ta fram förslag till en ny politisk organisation som innebär ett nytt direktvalt regionparlament, som ska vara klar inför valet 2014.

Irén Lejegren som är ordförande i regionstyrelsen, S, framhåller vinsterna med en stark gemensam regional röst.
– En samlad region kan ta mer plats vilket leder till att självförtroendet och självbilden stärks. Vi blir mer synliga, både nationellt och internationellt. Regionen får också mer makt över sin egen utveckling, säger hon.

Ola Karlsson är moderat och landstingsstyrelsens andre vice ordförande. Han ser också andra viktiga fördelar med att bilda region i Örebro län.
– Det här ger oss en ny möjlighet att göra beslutsvägarna tydligare så att det blir klart för länets invånare var ansvaret för olika beslut ligger. Ambitionen är också att mindre ska hamna mellan stolarna och att vi ska få mer verksamhet för pengarna, säger han.

Framtidens utmaningar

Regionarbetet bedrivs i stor enighet vilket är en förutsättning för att klara de utmaningar som väntar i framtiden. Utmaningar som bland annat består i att kunna trygga kompetensförsörjningen, möta behoven från en åldrande befolkning och fortsätta utvecklingen av hälso- och sjukvården.

I november ansökte Örebro läns landsting till regeringen om att få bilda region i Örebro län. Någon gång under våren väntas regeringen ge ett första svar på den ansökan.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 februari 2013

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson