Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förväntningar på nya regionen

Vilka är förväntningarna på Region Örebro, vilka svårigheter finns i länet i dag och vad är viktigt att fundera över i den pågående regionbildningen? Det är frågor som 83 utvalda personer i Örebro län har klurat lite extra på.

Mellan oktober och januari har ledande politiker och tjänstemän inom Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro och länets kommuner intervjuats inom ramen för projekt Region 2015. Syftet har varit att samla in idéer inför det fortsatta arbetet med regionbildningen och att sprida information om projektet till länets alla delar.

Att tankarna kring regionbildningen är många råder det ingen tvekan om, det visar sammanställningen av intervjuerna som nu är klar. Det gäller inte minst för frågan om vilka förväntningar som finns på den nya regionen.

– Många vill se att nya regionorganisationen är offensiv, utvecklingsinriktad och samverkar med kommunerna och andra aktörer på ett positivt sätt, säger Tommy Larserö, projektledare för Region 2015.

Varumärket ska stärkas

Andra förväntningar är att regionen ska bidra till:

  • samordningsvinster som gör att resurserna, både pengar och personal, kan användas på ett effektivare sätt.
  • att en stark regional aktör träder fram och tar ett helhetsgrepp i stora frågor.
  • att samordningen kring forskning och innovation i länet ska utvecklas.
  • att regionens varumärke stärks.

Helheten tappas bort

På frågan om vad som upplevs som svårt och krångligt i dagsläget, där landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen delar på det regionala utvecklingsansvaret, kunde Tommy Larserö se vissa inriktningar bland svaren.

– Otydligheten har utvecklat konkurrens mellan organisationerna och i vissa fall har helheten och långsiktigheten tappats bort, säger han.

En annan svårighet, enligt de intervjuade, är att det finns en otydlighet om de tre organisationernas roller som medför ett visst mått av dubbelarbete.

Skiftande svar

När det gäller vad som är den viktigaste frågan i regionbildningen, blir svaren skiftande. Klart är att många tycker att regionorganisationen måste finnas nära medborgarna, och att den ska vara lätt att få kontakt med.

En annan grupp menar att det direktvalda parlamentet, som ger medborgarna ökat inflytande, är den största vinsten. Andra tycker att det viktigaste är att hitta en tydlig arbetsfördelning mellan regionen och länsstyrelsen samt att regionen särskilt bör uppmärksamma och stödja de små kommunerna.

 

Fakta Region 2015

Vilka är argumenten för att bilda en region?
Fördelarna med att slå samman Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro till en region är flera. Till exempel:

• Demokrati
• Beslutskraft
• Effektivitet
• Synligare

Läs mer om regionbildningen på webben: www.orebroll.se/region2015. Där får du svar på några vanliga frågor om regionbildningen och kan också se vad som är aktuellt just nu.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 mars 2013

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson