Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning - för nutid och för framtid

Region Örebro län ska garantera medborgarna god kvalitet på hälso- och sjukvården. För att klara det krävs omfattande forskning.

Regionen erbjuder också högspecialiserad vård till länets invånare och till omkringliggande landsting och här är forskningen en förutsättning för att långsiktigt kunna göra detta.
Därför är forskning och utbildning ett prioriterat område för Region Örebro län. Det är en investering i framtidens vård. Men forskningen är till nytta även innan resultaten kommit.

God forskarmiljö


Forsknings- och utbildningschef Mats G Karlsson:
– Forskningen gör att vi får fram bättre behandlingar, ibland snabbt och ibland på lång sikt. Samtidigt är det väl belagt att en god forskarmiljö i sig självt bidrar till kunskapsutveckling och högre kvalitet.
– Med andra ord är det inte bara en investering i framtiden, forskningen är kvalitetsdrivande och bidrar hela tiden till att göra vården bättre.
Forskningen inom Region Örebro län är klinisk och utgår från patientnära frågeställningar. Det innebär att forskningsresultaten snabbt ska kunna användas inom vården. Forskningen bedrivs på alla vårdnivåer och innefattar såväl folkhälsa som närsjukvård och högspecialiserad vård. 
Ibland är det spetsforskning på hög internationell nivå, exempelvis inom vissa cancersjukdomar, magtarmsjukdomar, smärtlindring för spädbarn och laboratoriemedicin.
Och forskningen finns inte bara på Universitetssjukhuset Örebro. Den pågår även på de två övriga sjukhusen, på vårdcentraler och inom tandvården.
– Kanske har många en bild av att det bara är sjukhusläkare som forskar. Läkarna dominerar men vi har även sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera som forskar, betonar Mats G Karlsson.
Hur mycket pengar forskas det då för inom Region Örebro län? I rena penningsiffror är det svårt att ange. Ett sätt att beskriva det på är följande: Region Örebro län utför tillsammans med Örebro universitet tre procent av den svenska kliniskt medicinska forskningen.
– Vår forskning har hög kvalitet i internationella jämförelser. Den är minst lika bra som på andra håll i landet, menar Mats G Karlsson.

Klokhet och tradition

– Huvudanledningen till det är att landstinget, som det då hette, satsade mer på forskning och högspecialiserad vård än andra landsting, redan innan vi hade ett universitet och ett universitetssjukhus. Och det har man sedan hållit i. Det handlar om klokhet och tradition.
Forskningschefen är nöjd med den långsiktiga satsningen och kanske ännu mera nöjd med den nuvarande situationen.
Sedan 2015 får Region Örebro län statliga medel till forskningen. För närvarande är ersättningen 45 miljoner kronor per år. Till 2019 beräknas summan ligga på 65 miljoner kronor. Forskning och utbildningsverksamheten tillförs också årligen statliga medel för sina åtaganden vad gäller utbildningen av läkare och övriga akademiska vårdutbildningar.

Unika möjligheter

– De senaste årens utveckling gör att vi nu har unika möjligheter att tillsammans med universitetet ytterligare höja den kliniska forskningen.
– Ersättningarna innebär att vi kunnat tillföra forskningsverksamheten cirka 30 heltidstjänster på senare tid, något som känns riktigt bra.
I praktiken berör det fler personer eftersom forskaren sällan forskar på heltid utan cirka en tredjedel av sin arbetstid. De övriga tredjedelarna består av kliniskt arbete och att undervisa nästa generation av vårdgivande personal.
– Vi erbjuder våra patienter hög kvalitet på hälso- och sjukvård och även högspecialiserad vård, i vissa fall även till patienter från hela Sverige. För att klara det behöver vi forskningen. Att erbjuda personalen forsknings- och utvecklingsmöjligheter är också nödvändigt för att behålla och rekrytera nya duktiga medarbetare, menar Mats G Karlsson.

Universitetssjukvård


Med den allt tätare sammankopplingen mellan regionen och universitetet så har universitetssjukvård blivit ett centralt begrepp. Det innebär att stora delar av hälso- och sjukvården bedrivs inom universitetssjukvårdsenheter. Inom dessa enheter ska bedrivas evidensbaserat patientarbete, klinisk forskning och utbildning.
– Universitetssjukvården ska vara en miljö för innovationsarbete, för tillämpning av de allra senaste vårdriktlinjerna, för samverkan med näringslivet och mycket annat, menar Mats G Karlsson.
Hur märker patienterna av den här miljön?
– Att de oftare kan få frågan om att vara med i en klinisk studie. Att de får del av de senaste rönen och behandlingsformerna. Att de hamnar i en spirande ung akademisk miljö, säger Mats G Karlsson.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 april 2017

Innehållsansvarig: Weine Ahlstrand

Publicerad av Victoria Rydergård