Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Långsiktigt och ihärdigt arbete för att bli oberoende av inhyrd personal

Arbetet för att minska beroendet av inhyrd personal pågår såväl regionalt som nationellt. Inom Region Örebro län gör inhyrda läkare ett nödvändigt arbete för att säkra patientkvaliteten idag, däremot hyrs inga sjuksköterskor.

– Att minska beroendet av hyrpersonal kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete. Målet är att vi ska vara oberoende av inhyrd personal den 1 januari 2019. Det är ett viktigt arbete som satts igång då vi vet att med egna medarbetare kan vi skapa bättre kontinuitet vilket medför en säkrare vård för patienterna. På våra arbetsplatser skapas även bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete om vi har egna medarbetare, säger Maria Åkesson, HR-direktör, Region Örebro län.

Under årets andra kvartal kostade hyrpersonal i Region Örebro län cirka 40 miljoner kronor. Det innebär att kostnaderna under det första halvåret ökade med 14,8 procent, jämfört med 2016. Den genomsnittliga ökningen i landet för samma period landar på 17 procent.

Hyr inga sjuksköterskor

Nationellt har kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat som andel av den totala kostnaden för hyrpersonal. Som ett av få landsting och regioner hyr Region Örebro inga sjuksköterskor. Inom Region Örebro län är det hyrläkare inom primärvården och psykiatrin som står för de största kostnaderna.

Omfattande handlingsplan för vårdcentralerna

Störst är kostnaderna för hyrläkare inom primärvården. För att uppnå en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare har Region Örebro län tagit fram en lokal handlingsplan. Åtgärderna lägger stor vikt vid verksamhetsutveckling och innefattar bland annat arbetsmiljö- och ersättningsfrågor, att utifrån kunskapsstyrning etablera nya arbetssätt och kompetensväxling, som skapar förutsättningar för rätt använd kompetens och ökad effektivitet.

– För vårdcentralerna, som har stora behov av inhyrda läkare idag, innebär det bland annat ökad samverkan med sjukhusen där sjukhusläkare tjänstgör på vårdcentraler, utökade teamarbeten som resulterar i snabbare patientomhändertagande och att olika yrkeskategorier kan avlastas och att mottagningar för särskilda patientgrupper införs, säger Maria Åkesson.

Under flera år har även Region Örebro län satsat på ST-läkare inom allmänmedicin, som snart blir färdiga. En utmaning ligger nu i att knyta till sig ST-läkarna, liksom de som i dag arbetar som hyrläkare, vilket man hoppas kunna göra genom anpassade arbetsvillkor och utökad flexibilitet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 augusti 2017

Innehållsansvarig: Maria Åkesson

Publicerad av Ulrika Stenberg

Kontakt

Maria Åkesson
HR-direktör
tel. 070-519 73 09