Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Social hänsyn i upphandlingar lyckosamt

Efter bara några veckors praktik fick Mohammad från Syrien anställning. Tack vare Region Örebro läns riktlinjer om social hänsyn i upphandlingar får byggföretaget och Region Örebro län del av en skicklig hantverkares yrkeskunskaper.

Och Mohammed får ett arbete att kombinera med utbildning för svenskt yrkesbevis.

– Region Örebro län kan tillsammans med entreprenörer göra skillnad för många individer. Vi ser stora möjligheter i ett så här stort projekt som H-huset, säger Sara Brosten, samordningsansvarig för socialt hänsynstagande i Örebro på NCC Building.

– Att aktivt jobba med social hänsyn handlar om trovärdighet för regionen, och vi upplever att generalentreprenören tar detta på stort allvar och avsätter tid och kompetens för handledning, säger Patrik Larsson, projektchef för delprojekt byggnation i H-huset.

H-huset patientklart år 2021

H-husprojektet sträcker sig över många år. När det står patientklart år 2021 kan delar av länets högspecialiserade sjukvård flytta in i ljusa, moderna och funktionella lokaler på USÖ-området.

– Nu pågår grundläggningsarbeten på H-huset så det är betongarbetare vi söker just nu, berättar Sara Brosten. Att ta vara på kompetensen som finns tillgänglig nära och erbjuda praktikplatser eller yrkesbedömning är ett win-win-projekt för alla inblandade.

Första personen anställd efter praktik

Mohammad hade arbetat cirka 8 år i familjeföretaget i Syrien med bland annat betongarbeten och skulle yrkesbedömas under tre veckor för att sedan gå utbildning via Arbetsförmedlingen. Efter två veckors praktik i H-husprojektet, valde byggföretaget att erbjuda Mohammad en anställning och betald utbildning för att få det svenska yrkesbeviset. Mohammad arbetar nu heltid som betongarbetare och läser parallellt sin utbildning. Ytterligare en person är igång för att yrkesbedömas och har fått praktikplats, och fler praktikanter väntas.

Dialogen central i arbetet med social hänsyn

– I vår arbetsmodell är samarbetet hela poängen, säger Carl Ryrberg, upphandlare på Region Örebro län.

– Det är oerhört viktigt att vi får med alla berörda parter i ett tidigt skede av processen, vår leverantör, facket och Arbetsförmedlingen, en lyhörd dialog och en samsyn är A och O för resultatet, säger Karin Sandberg, ansvarig för social hänsyn i regionens upphandlingar.

Inför varje upphandling bedömer Karin och hennes kollegor hur de kan arbeta med social hänsyn utifrån de förutsättningar som finns.

– Vi anser att byggbranschen är en riskmarknad där vi behöver arbeta för schyssta arbetsvillkor för personer som står utanför arbete, så för H-huset föll det sig naturligt, säger Karin Sandberg.

Fler praktikanter möjliga

Ett projekt med H-husets volym kan vara en mycket bra språngbräda för arbetslösa. Ambitionsnivån för hur många praktikanter som kan tas emot är ännu inte satt. Region Örebro län tänker kvalitet och individanpassad praktik i stället för kvantitet.

– Vi bedömer utifrån vilken byggnadsfas projektet är i och vilka kompetenser som behövs. Arbetsförmedlingen hjälper oss att söka lämpliga personer som vi gör en vanlig anställningsintervju med, det samarbetet funkar väldigt bra. Utifrån individens behov anpassar vi sedan praktikperioden och erbjuder lösningar utifrån situationen i projektet. Det kan exempelvis vara en utbildningsplats, en yrkesbedömning eller en lärlingsplats, säger Sara Brosten.

– Språkkunskaper är en nyckelfråga, säger Markus Liljenroth, avdelningschef på upphandlingsavdelningen, Region Örebro län.

– Högkonjunkturen i byggbranschen ger oss medvind, vi tränger inte undan arbetskraft, menar Patrik Larsson.

Även större underentreprenörer engageras

– Från 2017/2018 påbörjas större installationer i H-husprojektet och det möjliggör för många fler yrkesgrupper att komma ifråga för social hänsyn i projektet, berättar Patrik Larsson. Utifrån Region Örebro läns krav på social hänsyn i H-huset kommer då krav även kunna ställas på underentreprenörer.

En lärprocess som leder till arbete med social hänsyn på bred front

– H-husprojektet har väckt oss att lyfta blicken och titta strategiskt på vilka områden som är särskilt lämpliga för att utveckla arbetet med social hänsyn, till exempel inom städ, taxitjänster och vårdnära service, säger Markus Liljenroth.

– Det är väldigt stimulerande att arbeta med den här samverkansmodellen, men vi bör skynda långsamt eftersom vi samtidigt behöver hinna reflektera och utvärdera vad vi har lärt oss, säger Karin Sandberg.

Fakta: Vad innebär social hänsyn

Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlingslagstiftning för kontraktsbestämmelser avseende samhällsansvar och social hållbarhet. I lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att upphandlande myndigheter "bör beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling".

Sociala krav i offentliga upphandlingar ska bidra till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Att jobba med social hänsyn innebär att erbjuda möjligheter till personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig den och få en möjlighet till utveckling. Region Örebro län som uppdragsgivare skrev in det som ett krav i avtalet med generalentreprenören för H-huset. Formerna för detta har sedan bestämts i samråd mellan Region Örebro län och byggföretaget.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 juni 2017

Innehållsansvarig: Mia Dubbelman

Publicerad av Carl Olsson