Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ta chansen att påverka utvecklingen i samhället – besvara enkäten Liv & hälsa

Under våren får drygt 17 000 länsbor som är 18 år och äldre möjligheten att påverka utvecklingen i samhället genom enkäten ”Liv & hälsa”.

De inkomna svaren utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa.

– Från Region Örebro läns håll hoppas vi att de som får enkäten vill svara på frågorna. Resultatet från undersökningar av det här slaget utgör ett viktigt komplement till de register och kunskaper vi redan har. Genom att besvara enkäten bidrar du till att vi som fattar beslut får ett bra underlag, och att vi på så sätt kan planera den framtida verksamheten på bästa sätt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Fyll gärna i enkäten på webben

”Liv & hälsa” har genomförts regelbundet sedan år 2000, men årets version innehåller några nyheter. Nytt för i år är bland annat att det är tre olika enkäter som skickas ut – en för varje åldersgrupp 18-29 år, 30-69 år och 70 år och äldre. På det sättet kan frågorna anpassas till olika åldersgrupper, och ge svar på sådant som är aktuellt i just den åldern.

Andra nyheter är att formulären är kortare i år, och att det går att välja mellan att fylla i dem via webben eller på papper. På webben finns även enkäten översatt till engelska.

Resultaten kommer i slutet av året

Undersökningen genomförs förutom i Örebro län också i Uppsala, Sörmland, Västmanland och Värmland. Totalt kommer cirka 78 000 enkäter att skickas ut.

– Att få en uppfattning om befolkningens levnadsvanor och livsvillkor kopplat till hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna göra väl underbyggda prioriteringar i vårt arbete med regionens kommission för jämlik hälsa, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i beredningen för folkhälsa.

De första resultaten från undersökningen Liv & hälsa kommer att presenteras i slutet av året.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 mars 2017

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson