Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Andelen fast anställda läkare ökar inom Region Örebro län

Nyhet 2018-09-25

Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter.

I många av landets regioner och landsting minskar användningen av inhyrd personal, och inom Region Örebro län syns en trend om att andelen fast anställda läkare ökar. Det beror till stor del på att ett målmedvetet arbete har utförts av regionens medarbetare.

- Jag vet att det är ett tufft omställningsarbete i att bli oberoende av hyrläkare. Det kräver att alla yrkeskategorier hjälps åt och bidrar med sin kompetens. Det är ett bra jobb som gjorts och i det måste vi hålla i och hålla ut. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta att jobba tillsammans över traditionella gränser, till exempel i olika team eller mellan sjukhus och vårdcentraler, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Aktivt rekryteringsarbete

Psykiatrin hör till de verksamheter som har minskat sin användning av inhyrd personal.

- Vi har jobbat för att bli oberoende på olika sätt under en längre tid och det är ett arbete som vi kommer att behöva fortsätta med framöver. Till exempel har våra verksamheter jobbat aktivt med att rekrytera både ST-läkare och färdiga specialister, och det är glädjande att vi har lyckats i det, säger Karin Haster, områdeschef för Psykiatrin.

Tack vare den senaste tidens minskade användning närmar sig Region Örebro län det nationella målet om ett oberoende av inhyrda läkare, det vill säga en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Den kontinuitet som då uppnås gör att patienterna känner igen den läkare de träffar, och läkaren känner igen patienterna vilket bidrar till en ökad kvalitet.

Patientsäkerheten är överordnad

- Vårt mål är att förbättra för våra patienter. Istället för att anlita dyra hyrläkare kan vi använda resurserna till egen personal. Vi strävar mot att minst 98 procent av lönekostnaderna ska vara till anställda medarbetare jämfört med kostnaden för inhyrd personal. För kvartal 2 är den siffran 97,1 procent, säger Helena Svensson, HR-strateg på Region Örebro län.

Hon poängterar därefter att resultatet inte får hastas fram.

- Därför arbetar vi långsiktigt med lösningar som tar tid, men som också ska hålla över tid, säger Helena Svensson, och fortsätter: ”Vi har glädjande nog många ST-läkare inom allmänmedicin och i takt med att de blir klara kan vi ha en stabilare läkarbemanning på sikt”.

Lyckade åtgärder

Bland de åtgärder som nu ger resultat finns:

  • Ett inledande arbete med bemanningspool för internstafett på vårdcentral
  • Akuttteam och team för psykisk ohälsa med nya arbetssätt på vårdcentraler

Region Örebro län hyr inte sjuksköterskor

Region Örebro län hyr inte in några sjuksköterskor. Det bygger på ett principbeslut som fattades för flera år sedan, och bedömningen är att regionen trots det inte har sämre tillgång till sjuksköterskor än andra regioner och landsting.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 september 2018

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson