Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Karolina vårdcentral minskar hyrläkarberoendet och ökar tillgängligheten med befintliga resurser - arbetet uppmärksammas nationellt

Landets samtliga landsting och regioner arbetar, med stöd av SKL (Sveriges kommuner och landsting), för att bli oberoende av inhyrd personal den 1 januari 2019. Igår var Karolina vårdcentral inbjudna till SKL och den nationella projektgruppen för att dela med sig av sina nya arbetssätt, som gjort att vårdcentalen minskat sitt beroende av hyrläkare och samtidigt ökat tillgängligheten.

- Personalläget hos oss är skört, det krävs ett gediget arbete av oss själva och en positiv inställning till att våga testa nytt, men vi har insett hur mycket vi faktiskt kan göra med de resurser vi har, säger Katrin Eriksson, verksamhetschef på Karolina vårdcentral.

Nya arbetssätt och team


Karolina vårdcentral har lyckats minska sitt hyrläkarberoende och få sina befintliga resurser att räcka till fler patientbesök, bland annat genom att identifiera och implementera nya effektiva arbetssätt, att införa multiprofessionella team för snabbare och effektiva omhändertaganden, exempelvis för patienter med psykisk ohälsa.

- Det handlar om ett organiserat omställningsarbete för att skapa förutsättningar för ett oberoende av hyrläkare och för att tillgodose en bra arbetsmiljö generellt, säger Katrin Eriksson.

Arbetetet fångade SKLs intresse som bjöd in vårdcentralen till ett nationellt sammanträde för att dela med sig av sina erfarenheter och nya arbetssätt till landets övriga regioner och lansting.

Imponerad


- Det är ett väldigt bra exempel på en vårdcentral som har ett bra ledarskap, mod och konstruktiva lösningar på vanliga problem, vilka är helt nödvändiga att arbeta med för att kunna ge god och effektiv vård till patienterna, säger Martin Rödholm, nationell processledare för projektet Oberoende av inhyrd personal, SKL.

- Det är även ett jättebra sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågan. Här finns tydliga processer med patientfokus, utan störningar som sätter stopp i arbetet. Jag är imponerad, säger Martin Rödholm, efter att ha lyssnat på Karolina vårdcentrals presentation.

Om satsningen att bli oberoende av inhyrd personal:


Region Örebro län arbetar för att vården ska bli oberoende av inhyrd personal. Vi gör det för att alla i Örebro län ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Framför allt handlar det om att skapa en tryggare vård med ökad kontinuitet, där du känner igen oss och vi dig. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Örebro län.

Konkret innebär hyroberoende att vi ska ha en stabil bemanning och klara vårt grunduppdrag med egna medarbetare, och att vi endast anlitar inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar.

 
Läs mer: www.regionorebrolan.se/hyroberoendeSid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 mars 2018

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Marcus Järplind