Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tilldelningsbeslut för nytt vårdinformationsstöd

Nyhet 2018-12-19

Efter ett stort arbete och noggrann upphandlingsprocess har Region Örebro län, tillsammans med åtta andra regioner och landsting, nu fattat ett tilldelningsbeslut om leverantör av nästa generations vårdinformationsstöd för bland annat journalföring. Det svenska företaget Cambio Healthcare Systems AB  hade det vinnande anbudet i upphandlingen. Det nya stödet planeras vara infört från och med 2021.

- Vi har nått en milstolpe i vårt gemensamma arbete, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Det är många medarbetare från olika professioner inom vården och inom andra verksamheter som bidragit till att vi står här idag efter flera års arbete.

Ska bidra till ökad delaktighet och ge ökad tillgänglighet till vård

- Vårt nya vårdinformationsstöd ska på ett effektivare sätt möta de krav och behov som finns inom hälso- och sjukvården, säger Andreas Svahn. Det nya stödet ska också göra det möjligt för våra patienter att kunna bli mer delaktiga i sin vård, möjliggöra vård på distans och bidra till en ökad tillgänglighet till vården. Kontaktvägarna för patienter, anhöriga och vårdgivare blir bättre.

Samarbete som gynnar patienter

Det var i januari 2016 som Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland beslutade att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd. Ett erbjudande gick också ut till övriga regioner och landsting om att vara med som optionspartners, och ytterligare fyra regioner och landsting anslöt sig. 

- Det här är ett samarbete som gynnar både allmänheten, våra patienter och medarbetare, säger Rickard Simonsson, regiondirektör. Vi skapar synergier och lärande i vårt samarbete, vi minskar sårbarheten och får tillgång till fler gemensamma resurser. Vi når resultat snabbare när fler kan hjälpas åt och vi möjliggör för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.

Upphandlingens omfattning

Avtalsspärren går ut den 10 januari och därefter ska avtalstecknande ske så snart som möjligt. Efter avtalstecknande kommer lösningen att implementeras inom de upphandlande landstingen/regionerna: Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland. Fyra andra landsting och regioner har också option att teckna avtal: Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.

Upphandlingen omfattar ett vårdinformationssystem med bland annat stöd för operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll.

Det totala kontraktsvärdet för nio parter är 3,8 miljarder kronor beräknat på 16 års huvudavtalsperiod. För Region Örebro län blir den årliga driftskostnaden cirka 26,8 miljoner kronor.

Bakgrund SUSSA samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och bestod inledningsvis av Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland.  En samverkansgrupp med de fem SUSSA-landstingen/regionerna, som alla använde sig av journalsystemet NCS Cross, bildades i mitten av 1990-talet. Januari 2016 beslutade de fem landstingen/regionerna att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd. Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg valde att gå med som optionslandsting och ingår nu i SUSSA samverkan.

Kort om Cambio Healthcare Systems AB

  • Produkt- och tjänsteföretag inom området E-hälsa. 
  • Cambio är en av de största leverantörerna i Norden och en växande spelare på den europeiska marknaden med drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter. 
  • Cirka 550 medarbetare, kontor i Linköping, Stockholm, Århus (DK), Reading (UK) och Colombo (Sri Lanka).
  • Cambio har sedan 1993 koncentrerat sin kompetens och kapacitet på att förverkliga visionen om ett heltäckande IT-stöd för hela sjukvården.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 december 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson