Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro vill bilda ny region 2015

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro drar nu igång arbetet för att tillsammans bilda en ny region 2015. På så sätt ska arbetet med länets utveckling och framtid bli mer kraftfullt och effektivt.

Länets 12 kommuner ger alla sitt stöd till en regionbildning.

Fredagen den 5 oktober presenterade Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro planerna på att samla och stärka det regionala utvecklingsarbetet och till 2015 skapa en region med en ny politisk organisation som innebär ett nytt direktvalt parlament och en sammanslagning av resurser på regional nivå.

-Genom att bygga en ny gemensam regional organisation kan vi samla kompetens och på sätt utnyttja våra resurser på ett mycket mer effektivt och bättre sätt . Vi kan tala med en röst på regional nivå, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsen ordförande (S)

-Örebroregionen får en starkare roll på den nationella arenan. Regionförbundet och landstinget är starkare tillsammans än var för sig, säger Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande.

-På det här sättet skapar vi en tydlig och starkare regional organisation och som gör att ansvaret för besluten blir tydligare för medborgarna,  menar Ola Karlsson landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande, (M).

Ja från kommunerna

Länets kommuner har alla svarat positivt på förslaget om att ansöka om att bilda en ny region. Flera kommuner poängterar vikten av att skapa en god samordning och samverkan mellan kommunerna och regionen i den nya organisationen.

- Kommunernas delaktighet och inflytande är mycket viktigt i det fortsatta arbetet. Det finns många frågor där kommuner och region vara samordnade och arbeta tillsammans. Ett sådant område är de sociala välfärdsfrågorna, säger Irén Lejegren.

Även om inte regeringen har gett besked så kommer arbetet med att utveckla en ny regional organisation att dra igång med full kraft. Tommy Larserö, tjänstledig kommunchef i Ljusnarsbergs kommun, har utsetts till projektledare för arbetet att ta fram ett förslag till hur regionen ska ledas och styras.

-Det här kommer att vara en öppen och demokratisk process där många kommer att vara involverade i samtalet.  Det är ett stort och viktigt arbete vi drar igång, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Den 27 november kommer Landstingsfullmäktige att fatta beslut om att man ska ansöka hos regeringen om att bilda en ny region. I juni 2013 ska ett förslag till politisk organisation och styrning vara klar. Den nya regionen startar sin verksamhet 1 januari 2015. Landstinget och regionförbundet upphör då som separata organisationer.

På bilden står Irén Lejegren (S), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Ola Karlsson (M).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 januari 2013

Innehållsansvarig: Karin Wettermark Jonsson

Publicerad av Carl Olsson

För kommentarer

Landstingsstyrelsens ordförande
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)
tel: 019-602 74 09

Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande
Ola Karlsson (M)
tel: 019-602 74 56

Regionstyrelsens ordförande
Irén Lejegren (S)
tel:  070-663 19 75