Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ska ge större kraft och bättre samordning från 2015

På tisdag den 4 juni väntas landstingsfullmäktige ta beslut om en politisk organisation för den nya regionen i Örebro län som bildas 2015.

Organisationen är en viktig pusselbit i det pågående arbetet med att bygga den nya regionen.

- Det blir ett historiskt beslut, och det är mycket glädjande för Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, landstingsstyrelsens ordförande. Det har varit ett mycket intensivt arbete för att hitta fram till en politisk organisation som på ett kraftfullt sätt ska kunna ta utvecklingsansvaret för den nya regionens framtid. Inte minst viktigt har det varit att se till att länets kommuner får sina intressen tillvaratagna. Samverkan mellan regionen och kommunerna kommer att vara avgörande för att skapa förutsättningar för en god regional utveckling.

Bättre samordning av det regionala utvecklingsarbetet

Syftet med att bilda region är att ge större kraft och skapa bättre samordning i det regionala utvecklingsarbetet. I Örebro län finns i dag på regional nivå både landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen. Genom att föra samman landstinget och regionförbundet till en samlad organisation skapas en starkare och mer effektiv regional politisk organisation.

Hälso- och sjukvård, tillväxt och samhällsbyggnad

Mer konkret innebär det ett ansvar för regional samhällsplanering, hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, infrastruktur, kollektivtrafik, energi och klimat, innovationer och entreprenörskap, kompetensförsörjning, turism, kultur med mera. Den nya regionen kommer också att, inom exempelvis det regionala tillväxtområdet, få uppdrag direkt från regeringen och statliga myndigheter för att genomföra statliga uppdrag. Regionen får därmed en roll som är större än uppdragen som finns i dagens landsting och regionförbund.

”Viktig framtidsfråga för länsinvånarna”

- Regionbildningen innebär att Örebroregionen får en starkare roll på den nationella arenan, säger Irén Lejegren, S, regionstyrelsens ordförande samt ledamot i landstingsstyrelsen. Regionen innebär också att vi får ett mandat att mer kraftfullt kunna agera för länets bästa. Det är en viktig framtidsfråga för länsinvånarna.

- Regionbildningen är bra för länets tillväxt, säger Ola Karlsson, M, landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande. Vi kan t.ex. agera mer kraftfull i frågor omkring länets infrastruktur. Ansvaret för de politiska besluten blir också tydligare för medborgarna.

Regeringen tar beslut i höst – val till det nya parlamentet sker 2014

Det formella beslutet att ge landstinget det regionala utvecklingsansvaret väntas regeringen ta i höst. Därmed får den nya regionen samma status som Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Halland att kunna driva ett hållbart regionalt tillväxtarbete.

I samband med att den nya regionen bildas 2015 upphör också Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län. Val till den nya regionens parlament, regionfullmäktige, kommer att ske hösten 2014. .

Regionfullmäktige med 71 ledamöter

Vid utformningen av den politiska organisationen har samtliga distriktsordförande för de politiska partierna i länet har varit involverade i processen. Partiernas utgångspunkter har bland annat varit att ansvar och befogenheter kopplas samman, tydlighet och enkelhet, kommunalt inflytande och medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan.
Den nya regionen föreslås styras av ett regionfullmäktige med 71 ledamöter, en regionstyrelse med 15 ledamöter och tre nämnder, Nämnd för regional tillväxt, Nämnd för Hälsa, vård och klinisk forskning samt Nämnd för Samhällsbyggnad.

Till detta hör också särskilda fokusnämnder, fokusberedningar, utskott, rådgivande organ, rapportörskap samt samverkansråd.

Antal politiska uppdrag i den nya organisationen blir cirka 500, vilket är färre än uppdragen som finns i dagens landsting och regionförbund.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 juni 2013

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson