Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län anordnade välbesökt seminarium om e-hälsa och digitalisering i Almedalen

Måndag den 4 juli stod Region Örebro län värd för ett välbesökt seminarium i Almedalen. Ämnet som diskuterades var hur hälso- och sjukvården ska förbättra informationshanteringen för att bland annat öka patientsäkerheten och minska dubbelarbetet.

Region Örebro län har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att förbättra informationsförsörjningen i vården. Inom ramen för det uppdraget driver regionen ett kompetenscentrum för informatik och kvalitetsregister fram till den 31 december 2016. Men ska utvecklingen på området e-hälsa och informatik, det vill säga hur information behandlas och presenteras i kodad form, fortsätta måste det även efter årsskiftet finnas en finansierad organisation som möjliggör ett strukturerat arbete.

– På seminariet diskuterade vi de behov och möjligheter som finns på området. Vi behöver tillsammans komma fram till hur vi ska arbeta vidare med strukturerad dokumentation och nationellt fackspråk för att uppnå bästa möjliga resultat i patientmötet samtidigt som vi förbättrar medarbetarnas arbets¬miljö, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

En avgörande fråga på området är hur stödet till landstingens och regionernas arbete kan utformas från och med den 1 januari 2017.

Många användare av e-tjänsterna

Region Örebro län är framgångsrika när det gäller e-hälsa. Drygt 44 procent av regionens närmare 300 000 invånare är digitala användare av e-tjänsterna på 1177.se, vilket innebär att de genom att logga in kan komma åt till exempel sina journaler, laboratorieresultat samt förnya recept.

En välanvänd e-tjänst är webb-tidbokningen via 1177.se. I dag erbjuder samtliga vårdcentraler, folktandvården, delar av sjukhusens mottagningar och screeningverksamheten för mammografi och cellprovtagning e-tjänsten med möjligheterna till att boka, omboka och avboka tider.

Ett välbesökt seminarie med fokus på om e-hälsa och digitalisering.

Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande.

Paneldeltagare var:

Anders Henriksson (S), ordförande i Ineras styrelse, landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Kalmar län

Nicklas Sandström (M), landstingsråd och förste vice ordförande, Västerbottens läns landsting

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län

Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och Medicinteknik

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

Niklas Eklöf, digital strateg, eHälsomyndigheten

Lars-Torsten Larsson, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Moderator Ragnar Lindblad, avdelningschef Framtidens vårdprocesser, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 juli 2016

Innehållsansvarig: Ulrika Stenberg

Publicerad av Ulrika Stenberg