Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För en hyroberoende vård

Region Örebro län arbetar för att vården ska bli oberoende av inhyrd personal. Vi gör det för att alla i Örebro län ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Örebro län.

Satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändig och kommer att ge många positiva konsekvenser, både för dig som patient och för hälso- och sjukvården. Framför allt handlar det om att skapa en tryggare vård med ökad kontinuitet, där du känner igen oss och vi dig. I Region Örebro län handlar det om att bli oberoende av hyrläkare på vårdcentralerna och inom psykiatrin. Vi är ett av få landsting och regioner som inte hyr sjuksköterskor.

Sveriges landsting och regioner tillsammans

För att få kraft i arbetet har samtliga regioner och landsting gått samman, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för att gemensamt bli hyroberoende den 1 januari 2019.

Konkret innebär hyroberoende att vi ska ha en stabil bemanning och klara vårt grunduppdrag med egna medarbetare, och att vi endast anlitar inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar.

Frågor och svar


Varför fortsätter ni hyra personal, är det inte bara att sluta?
Det handlar om en balansgång mellan patientsäkerhet och god tillgänglighet. Ett tvärstopp skulle äventyra desamma. Hyrläkare har fyllt, och fyller under tiden vi ställer om mot ett hyroberoende, en kortsiktig men viktig funktion hos de enheter som i dagsläget saknar eller har ont om egna läkare.

Det är väl bara att anställa fler läkare?
Om det fanns en obegränsad tillgång. Specialister i allmänmedicin och inom psykiatri är bristyrken. Däremot har Region Örebro län länge satsat på läkare som utbildar sig till specialister inom dessa områden, som under sin specialistutbildning finns hos oss. Under året blir flera klara och de kommer vi förstås erbjuda anställning.

Men om alla regioner och landsting i Sverige slutar hyra personal bör väl hyrmarknaden dö ut och då borde det finnas många läkare som behöver anställning?
Både ja och nej. Visst finns det några. Men faktum är att många läkare som arbetar som hyrläkare redan har en anställning i någon region eller landsting. Många arbetar i bemanningsbolag på ledig tid. Det finns dock regler för bisysslor, hur mycket och under vilka förutsättningar man får arbeta vid sidan av sitt ordinarie uppdrag.
 
Vad gör ni då för att bli oberoende?
Vi ställer om arbetssätt för att jobba smartare och kunna nyttja alla professioners kompetens till fullo. På så sätt kan olika yrkesgrupper avlasta varandra och det möjliggör att alla kan arbeta med rätt saker. Det kan exempelvis innebära att man arbetar i multiprofessionella team för effektivare omhändertagande av våra patienter. Vi arbetar även med en kombination av andra kort- och långsiktiga åtgärder för att behålla och attrahera nya medarbetare. Till exempel handlar det om att förbättra arbetsmiljön, lönesatsningar, att möjliggöra för våra läkare att arbeta på jourkompledig tid, proaktiv rekrytering och utökat samarbete över verksamhetsgränser, där exempelvis läkare från sjukhusen arbetar på vårdcentraler med vissa patientgrupper.

Detta gör att vi successivt kommer att minska beroendet av hyrpersonal, utan att försämra tillgängligheten. Det tar tid för många åtgärder att ge effekt, men vi tror på långsiktigt i arbetet för att det ska hålla i längden. Målet är att vi ska öka kontinuiteten och kvaliteten för våra patienter genom att vara oberoende den 1 januari 2019.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 februari 2018

Innehållsansvarig: Helena Svensson

Publicerad av Lisa Lilja

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/hyroberoende

För mer information eller frågor, kontakta:

Helena Svensson
projektledare