Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Var med och påverka - skriv ett medborgarförslag

I Region Örebro län bedrivs flera viktiga verksamheter inom bland annat hälso och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning. Du som har förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete har möjlighet att lämna ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Örebro län kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag. 

Det här ska du ha med i ditt medborgarförslag

Tänk på följande när du skriver: 

  • Förslaget måste handla om ett ämne som ligger inom regionfullmäktiges ansvarsområde.
  • Varje förslag ska omfatta ett ämne, men kan innehålla flera förslag om samma ämne.
  • Formulera ett konkret förslag. Tänk på att ditt förslag behandlas som ett offentligt ärende på regionfullmäktige eller i en nämnd. Det innebär bland annat att allmänheten kan ta del av det.
  • Ditt förslag ska vara skriftligt och undertecknat med ditt namn.
  • Skriv också namnförtydligande, adress och telefonnummer i förslaget.
  • Använd blanketten som heter "Medborgarförslag" och som finns som ifyllningsbar pdf-fil till höger.  

Lämna eller skicka in ditt förslag

Du kan lämna in ditt medborgarförslag till Region Örebro län på flera olika sätt. Du kan exempelvis fylla i och skriva ut blanketten som finns till höger och lämna in den på Region Örebro län kansli på Eklundavägen 2 i Örebro. Det går också att lämna blanketten direkt vid något av regionfullmäktiges sammanträden.

Du kan även skicka in ditt förslag via posten. Märk ditt kuvert med ”Medborgarförslag” och skicka det till adressen:

Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Det finns också möjlighet att scanna in blanketten (underskriven) och skicka den via e-post till angiven kontaktperson eller till Region Örebro läns diarium.

Om du vill lämna ett förslag men av olika anledningar inte kan använda blanketten, hör då av dej till ledningskansliet, se kontaktuppgifter i högerspalten.   

Så här hanteras ditt förslag

När ett medborgarförslag kommit in till Region Örebro län registreras det i regionens ärendehanteringssystem. Du får en bekräftelse att Region Örebro län mottagit ditt förslag och information om på vilket fullmäktigesammanträde förslaget kommer att tas upp.

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, kallelser och handlingar.

Medborgarförslaget anmäls på närmast följande fullmäktigesammanträde där regionfullmäktige beslutar om ditt förslag får ställas och vilket politiskt organ som ska besluta om förslaget. Efter regionfullmäktiges sammanträde kommer du att få en tidsplan för hanteringen av ärendet och om någon annan nämnd ska fatta beslut om ditt förslag.

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör fullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. När medborgarförslaget är färdigberett och beslut ska fattas, kommer du att underrättas. Du som lämnat förslaget har rätt att delta i överläggningarna när ditt ärende behandlas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses vara besvarat.

Frågor och stöd

Har du frågor om medborgarförslag eller behöver hjälp med att skriva fram din idé eller förslag så finns möjlighet att få stöd. Kontakta i så fall Marcus Olofsson via e-post (klicka på namnet för att skicka e-post) eller via telefon: 019-602 72 45.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 oktober 2018

Innehållsansvarig: Marcus Olofsson

Publicerad av Marcus Olofsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/medborgarforslag

Lämna in ditt förslag

Märk ditt kuvert med ”Medborgarförslag”.

Lämna på kansliet

Eklundavägen 2 i Örebro.

Skicka till adressen

Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Kontaktperson för medborgarförslag

Marcus Olofsson
Tel: 019 602 72 45