Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ekonomi-, service- och ägarutskott

Regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott handlägger strategiska frågor/ärenden kring LOV (Lagen om valfrihetssystem), Hälsoval och tandvårdsfinansiering (vuxentandvård) för Region Örebro län.

Ekonomi-, service- och ägarutskottet har 7 ledamöter.

Utskottet ansvarar för strategiska driftsfrågor för Region Örebro län som inte är delegerat till annan.

Ekonomi-, service och ägarutskottet får besluta i följande frågor:

  • ny-, till- och ombyggnad inom ramen för fastställd byggnadsinvesteringsplan
  • köp av fast egendom inom fastställd investeringsram och till ett belopp av högst 5 miljoner kronor
  • försäljning av fast egendom till ett belopp av högst 5 miljoner kronor
  • förhyrning/uthyrning av lokaler med kontraktstid överstigande 5 år
  • övergripande avtalsnivåer för förändringar i löne- och anställningsvillkor

I övrigt bereder utskottet de strategiska ekonomi-, service-, ägar- och LOV-ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 januari 2015

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Publicerad av Carl Olsson