Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vem gör vad i samhället?

Riksdag och regering styr på nationell nivå

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling och består av 349 ledamöter som väljs vart fjärde år i allmänna val. Valresultatet avgör hur de 349 platserna eller mandaten ska fördelas mellan de politiska partierna. Det parti eller det block av partier som får flest röster i valet till riksdagen bildar regering.

Riksdagen fattar beslut om de grundläggande principerna för vår hälso- och sjukvård. Ett övergripande mål är att åstadkomma god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Landsting/regioner och länsstyrelse finns på regional nivå

I Sverige finns 21 landsting/regioner. De styrs av direktvalda politiker som väljs i val vart fjärde år. Landstingen/regionerna ansvarar för planering av all vård i länen, driver sjukvård och finansierar vård i privat regi.

Länsstyrelsen är statens regionala myndighet vilken samordnar olika statliga intressen i samhället som frågor om bostäder, kommunikation, naturresurser, naturvård och miljöfrågor. 

Kommunerna arbetar på lokal nivå

I Örebro län finns tolv kommuner: Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg, Nora, Örebro, Karlskoga, Degerfors, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå och Askersund.

Kommunerna styrs av direktvalda politiker som väljs i kommunalval vart fjärde år. De ansvarar för invånarnas behov av förskolor, skolor, omsorg och service till äldre och funktionshindrade, stadsplanering, bostäder, vatten och avlopp, gatuunderhåll, avfallshantering m.m.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 oktober 2015

Innehållsansvarig: Jenny Yttermalm

Publicerad av Jenny Yttermalm