Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Godstransporter

 DHL-Lastbil

Klimateffektiva transporter 2015-2017

Under 2015-2017 pågick projektet Gröna logistikregionen där vi fortsatte det gemensamma arbetet för att utveckla Örebroregionen till en hållbar logistikregion och bidra till en hållbar tillväxt i logistikbranschen.

Bakgrunden till projektet är de nationella och regionala mål som finns om minskade utsläpp av växthusgaser, bland annat fossiloberoende fordonsflotta 2030. Trenden är dock att koldioxidutsläppen från godstransporter ökar. För att bryta den negativa trenden pekas upphandling och efterfrågan från köpare ut som viktigt instrument för att påverka branschen och uppnå miljömål.

Uppföljning av miljökrav inom transportbranschen är fortfarande ovanligt. Detta leder till en ojämlik konkurrens från företag med låga ambitioner inom miljö och att hållbara investeringar i branschen inte kommer till stånd. Det finns en stor efterfrågan från branschen på enkla verktyg och metoder för uppföljning av miljökrav. Därför har vi tillsammans med säljare och köpare av godstransporter arbetat i delprojektet Grön uppföljning.

Handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 2013-2015

Under 2012 tog vi fram en handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 2013-2015.

Handlingsplanen beskriver hur Örebroregionen ska bidra till en mer hållbar tillväxt i enlighet med EU:s strategi Europa 2020 genom att stödja utvecklingen av en grönare logistiksektor.

Handlingsplanen innehåller tolv aktiviteter/projekt som ökar klimateffektiviteten och konkurrenskraften för företagen i regionen. Aktiviteterna är valda utifrån logistikföretagens intresse och är fördelade inom sex utvecklingsområden: ökade möjligheter för intermodalitet, effektivare logistik, teknikutveckling, förnybara drivmedel, kompetensutveckling och klimatmål.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 juli 2018

Innehållsansvarig: Linda Svensson

Publicerad av Jessica Jeppson

Dokument

Handlingsplan för klimateffektiva godstransporter

Tidigare projekt inom området