Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Solforum - gemensamma krafttag för mer solel i Sverige

För femte året i rad höll Energimyndigheten i en konferens om solenergi.  Den pågick i Göteborg under några dagar i början av oktober. Solforum är en konferens för verksamma inom solenergiområdet.

Elektrifieringen är en stor samhällstrend. Det märks både inom  industrin och transportsektorn som båda är i full fart att ställa om från fossil energi till förnybart. Detta innebär sannolikt att elbehovet kommer att öka framöver. För att elsystemet ska kunna klara detta behövs em större flexibilitet men också lokal produktion. Det är i det här som solel kan fylla en viktig funktion.

Solforum 2019 Göteborg

För femte året i rad höll Energimyndigheten i en konferens om solenergi.  Den pågick i Göteborg under några dagar i början av oktober. (Se länken för att läsa mer om solforum)

Samlar många kända aktörer

Konferensen  syftar till att belysa vad som är på gång inom forskning och utveckling samt solenergins roll i energisystemet. Många välkända aktörer är på plats för att visa sina framtida och nuvarande satsningar. Den här upplagan hade ett särskilt fokus på elnätsområdet. Under dagarna diskuterades möjligheter och hinder för solelen, både för själva utbyggnaden och för dess funktion i energisystemet.

Svårt med regelverket

Något som lyftes fram var regelverket, som kan vara en barriär för den som vill installera solceller men också för att få så stor nytta av solelen som möjligt ur ett samhällsperspektiv. Med ändringar i lagen skulle det till exempel vara möjligt att dela el mellan byggnader och det skulle vara mer lönsamt med stora solcellsanläggningar.

Forskare uppdaterade vad som händer

Forskare från olika lärosäten presenterade också deras projekt inom solel. Där visade bland annat Alvar Palm från Chalmers att informationsinsatser och stöd från kommunens energi- och klimatrådgivare har bidragit till fler solcellsinstallationer. David Lingfors på Uppsala Universitet lyfte fram att solbruksplaner kan vara en möjlighet för kommuner att visa på bra platser för solparker. Där finns både utrymme på elnätet att ta emot elen, god solinstrålning och lämpliga markytor.

Bra nätverkande

Förutom det fullspäckade programmet fanns också möjlighet till nätverkande och möten för att dela erfarenheter. Representanten från Energikontoret har särskilt lyft fram viktiga frågor för solelen för små och medelstora företag, och tar också med sig information och kunskaper tillbaka till projektet Framtidens solel.


 

Energikontoret arbetar med solenergi inom projektet Framtidens solel, som medfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 oktober 2019

Innehållsansvarig: Ylva Gullberg

Publicerad av Ylva Gullberg