Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om område energi och klimat/regionalt energikontor

Inom området energi & klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi arbetar för att nå det nationella målet med noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.

Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län har vi tagit fram och arbetar med genomförande av energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Vi arbetar för att vi ska nå visionen i energi- och klimatprogrammet: I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Nationellt och internationellt verkar vi som ett regionalt energikontor. Som sådant har vi bland annat uppdrag från Energimyndigheten att samordna kommunernas energi- och klimatrådgivare i vår region, att sprida information om olika stöd inom energiområdet och annat.

Det finns idag nästan 400 lokala eller regionala energikontor i Europa, varav 15 i Sverige. Nationellt samarbetar vi med de andra energikontoren i vår samverkansorganisation Energikontoren Sverige.

Vi är medlem i den europeiska energikontorsföreningen Fedarene, EU-kommissionens initiativ Manage Energy samt deltar som regionalt energikontor i Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors).

Vi jobbar mestadels i projektform. Vi söker regionala, nationella eller internationella projekt inom energi- och klimatområdet som vi tycker att regionen behöver och kan utvecklas av. Vi har haft projekt om allt från energieffektivt byggande och belysning till hållbara transporter. Våra olika projekt har varit inom vitt skilda branscher och områden. Vi har jobbat med tillverkningsindustrin, fastighetsägare, villaägare, bostadsrättsföreningar, idrotten och skolor.

Vi genomför uppdrag och utredningar.

För att samla regionen och dela kunskap och erfarenheter driver vi nätverk. Sedan många år driver vi till exempel nätverk för fastighetsägare kring energieffektivt byggande och renovering. Vi utvecklar kontinuterligt nya nätverk utifrån regionens behov.

Vi ordnar kurser och konferenser och skräddarsyr energi- och klimatutbildningar. Några exempel är kurser för närvärmeentreprenörer, vindkraftskurser för lantbrukare, seminarier om energieffektiv belysning och för företag som vill energieffektivisera.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 september 2018

Innehållsansvarig: Katarina Bååth

Publicerad av Jessica Jeppson