Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om område energi och klimat/regionalt energikontor

Inom området energi och klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor.

Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energivision: År 2050 är Örebro ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå visionen har vi tre strategier:

  • Energianvändningen är effektiv i samhällets alla delar och baserad på förnybara energikällor.
  • Ny ändamålsenlig teknik och ändrade konsumtionsvanor bidrar till att uppnå miljömålet om begränsad klimatpåverkan utanför länet.
  • Energiomställningen bidrar till att näringslivet utvecklas på ett hållbart sätt och ökar möjligheterna till en god livskvalitet i länet.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län har vi tagit fram och arbetar med genomförande av energi- och klimatprogrammet för Örebro län.

Nationellt och internationellt verkar vi som ett regionalt energikontor. Som sådant har vi bland annat uppdrag från Energimyndigheten att samordna kommunernas energi- och klimatrådgivare i vår region, att arbeta med information kring energikartläggningscheckar och annat.

Det finns idag nästan 400 lokala eller regionala energikontor i Europa, varav 15 i Sverige. Nationellt samarbetar vi med de andra energikontoren i vår samverkansorganisation Energikontoren Sverige.

Vi är medlem i den europeiska energikontorsföreningen Fedarene, EU-kommissionens initiativ Manage Energy samt deltar som regionalt energikontor i Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors).

Vi jobbar mestadels i projektform. Vi söker regionala, nationella eller internationella projekt inom energi- och klimatområdet som vi tycker att regionen behöver och kan utvecklas av.

Vi har haft projekt om allt från energieffektivt byggande och belysning till hållbara transporter. Våra olika projekt har varit inom vitt skilda branscher och områden. Vi har jobbat med tillverkningsindustrin, fastighetsägare, villaägare, bostadsrättsföreningar, idrotten och skolor.

Vi genomför uppdrag och utredningar.

För att samla regionen och dela kunskap och erfarenheter driver vi nätverk. Sedan många år driver vi till exempel nätverk för fastighetsägare kring energieffektivt byggande och renovering. Vi utvecklar kontinuterligt nya nätverk utifrån regionens behov.

Vi ordnar kurser och konferenser och skräddarsyr energi- och klimatutbildningar. Några exempel är kurser för närvärmeentreprenörer, vindkraftskurser för lantbrukare, seminarier om energieffektiv belysning och för företag som vill energieffektivisera.

Just nu är vi sex medarbetare på området med bred erfarenhet och från olika bakgrunder: miljövetare, civilingenjör, kommunikationsvetare samt jägmästare.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 mars 2018

Innehållsansvarig: Katarina Bååth

Publicerad av Katarina Bååth