Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stipendium till filmproduktion

Film i Örebro län stödjer unga och nya filmare genom nätverk, utbildningar, coachning, teknikstöd och ekonomiska stöd. Det ekonomiska stödet fördelas i form av ett stipendium till filmproduktion. Ansökningar tas emot tre gånger per år.

Filmfotograf i lövskog

Syfte

Syftet med stipendiet är att erbjuda möjligheter för framför allt unga och nya filmare i Örebro län att utveckla sina kunskaper genom förverkligande av egna filmidéer.
Film i Örebro län eftersträvar en jämn fördelning gällande genus och etnicitet bland de utdelade stipendierna.
Högsta belopp som går att söka är normalt 10 000 kr, med möjlighet att höja till 25 000 kr för särskilt prioriterade produktioner. (Se sista punkten bland prioriteringar nedan.)

Grundläggande krav
• Ansökan avser kort spelfilm eller dokumentär filmproduktion.
• Sökanden ska vara över 18 år och ha en tydlig anknytning till Örebro län.
• Sökanden, eller nyckelkompetenser i produktionen, ska kunna visa upp tidigare genomförda produktioner eller på annat sätt styrka att man har möjlighet att genomföra produktionen och uppnå uppsatta mål.

Prioriteringar
• Unga sökande upp till 25 år.
• Produktiner där oetablerade länsfilmare möter etablerade branschaktörer.
• Produktioner med fler finansiärer/stödgivare.
• För den högre stipendiesumman ska produktionen bedömas ha särskilt hög ambitionsnivå och potential till bredare genomslag och spridning på nationella-/ internationella filmfestivaler eller andra erkända visningsfönster. Detta ska kunna styrkas av tidigare meriter.

Observera att produktionen inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Det räcker med att en ansökan uppfyller de grundläggande kraven för att komma i fråga för stöd. De prioriterade områdena vägs dock in i bedömningen.

Filmstipendiet beviljas inte till:
• musikvideo, reklam- dokumentation- eller informationsfilm.
• lång spelfilmsproduktion (undantaget inspelning av kortare pilotscen eller distributionskostnader).
• löner och ersättningar till sökande och det närmaste kreativa teamet.
• investering av kapitalvaror i form av inspelningsteknik (undantaget förbrukningsvaror).
• efterhandsstöd. Man kan dock söka närsomhelst under produktionen och distributionen, men bara för framtida kostnader.
• sökande som ännu inte redovisat tidigare beviljade stöd eller stipendier.

Vem kan söka?
Filmstipendiet kan sökas av privatpersoner över 18 år.
I produktioner där det finns ett produktionsbolag bakom får regissör eller producent söka i eget namn.
Sökanden ska vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Örebro län. Undantag kan göras för personer som studerar film på annan ort, eller som tillfälligt eller långvarigt lämnat länet men fortfarande har en stark filmkulturell koppling till Örebro län.

När ska man söka?
Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag som infaller tre gånger årligen: 15 februari, 15 maj och 15 september. Det går inte att söka retroaktivt. Handläggningstiden kan uppgå till en månad, från sista ansökningsdag räknat.

Ansökningsblankett ”Ansökan - Stipendium till filmproduktion” ska användas. Finns i högerspalten. --> 

Villkor för stöd och uppföljning
Region Örebro län/Film i Örebro län ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring produktionen. Det avser filmens eftertext, omslag, affischer, webbsidor och där det är tillämpligt även sociala media. Logotyper finns att tillgå på begäran.
Sökanden ska löpande hålla Film i Örebro län underrättade om projektets utveckling, både under produktionen och under distributionsfasen efteråt.
Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas till Film i Örebro län senast en månad efter produktionens färdigställande. (Blankett ”Rapport - Stipendium till filmproduktion ” finns på webben.)
Kvitton ska på begäran kunna styrka utfallet.
En färdig filmkopia ska lämnas in i högupplöst filformat med vidhängande visningsrätt för Region Örebro län om inte annat framgår av stödbeslutet.
Innan redovisning lämnats in kan sökande ej beviljas nytt stipendium för ny filmproduktion.

Kontakta gärna filmkonsulenten om du har frågor om stödet eller din ansökan. Kontaktuppgifter högst upp till höger på sidan.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 januari 2017

Innehållsansvarig: Jerry Eriksson

Publicerad av Jerry Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/filmstipendium