Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Film i skolan

I skolan kan man arbeta med film som kulturupplevelse, eget skapande, eller som pedagogiskt instrument i flera av skolans ämnen. Gärna i samband med ett skolbiobesök.
Filmpedagogisk verksamhet gör eleverna "medievetna" och är en viktig del i skolans demokratiarbete. Det innebär fokus på tre kompetenser: den kulturella, den kreativa och den kritiska. Man kan jobba med att se, att göra och att förstå filmen språk och roll i samhället.


Film i Örebro län verkar främst inom området som förmedlare av filmpedagogiska tjänster, som omvärldsbevakare och resurs vid stödansökningar från statlig nivå och subventionerar i viss utsträckning besök på nationella film- och mediepedagogiska forum.

Behöver du hjälp i klassrummet?

Känner du att du vill ha hjälp att komma igång med arbetet i klassrummet? Kontakta Film i Örebro län så hjälper vi till att hitta en filmpedagog som kan komma till er och hjälpa till med det praktiska. Utifrån era behov kan vi även sätta samman lärarfortbildningar för att stärka pedagogernas möjligheter att undervisa med hjälp av filmmediet.

_________________________

Följ med oss till BUFF eller GIFF

BUFF, Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, står filmer för barn och unga hela tiden i fokus. Detta innebär att många ser BUFF som en utmärkt mötesplats för att diskutera och utveckla projekt och idéer inom barn- och ungdomsfilmgenren. Svenska Filminstitutet anordnar också en särskild skolbiodag under BUFF. Där möts bransch, skola och regionala resurscentrum och ser på film och lyssnar till inspirerande föreläsningar om filmen som pedagogiskt instrument i skolan.

Vid GIFF, Göteborgs Internationella Filmfestival i slutet av januari arrangeras varje år MIK-dagen. En dag om Medie- och Informationskunnighet i skolan.

Vi erbjuder årligen resestöd till BUFF och Skolbiodagen eller GIFF och MIK-dagen för lärare, filmpedagoger och rektorer i Örebro län. 
Kontakta filmkonsulenten vid intresse.
Utlysningar om dessa stöd görs även via våra nyhetsbrev och sociala media-kanaler (Facebook och Instagram).

_________________________

Sök stöd från Svenska Filminstitutet

Hos Svenska Filminstitutet kan kommuner och skolor/kulturskolor söka "Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga". Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar i hela landet möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Ansökan kan göras vid två tillfällen per år, vår och höst. Kontakta gärna Film i Örebro län om du vill ha hjälp med din ansökan. Ansökan ska avse kommunövergripande projekt. Blanketten laddar du hem från Svenska Filminstitutets webbplats.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 april 2019

Innehållsansvarig: Jerry Eriksson

Publicerad av Jerry Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/filmiskolan