Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kultur som mänsklig rättighet

Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur, själva skapa kultur och påverka kulturen. Alla kulturaktörer som finansieras med regionala kulturmedel ska ha en plan för arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet utifrån sex perspektiv.

 • Hela länet

  I regeringens mål för kulturpolitiken anges att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Den professionella kulturen är dock inte jämnt fördelad i landet eller i länet. Det finns en...

 • Jämställdhet

  Den nationella jämställdhetspolitikens syfte är att uppnå en strukturell förändring som innebär samma villkor oavsett kön. Det övergripande målet är att alla människor oberoende av kön, könsidentit...

 • Socioekonomi

  Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekonomiska faktorer som privatekonomi och utbildningsnivå benägenheten att delta i och ta del av kulturupplevelser. Socioekonomi är också ett av de hinde...

 • Barn och unga

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande för all offentlig verksamhet. Från och med 1 januari 2020 är den svensk lag. Det innebär att varje enskilt barn upp til...

 • Etnisk och språklig bakgrund

  Örebro län är rikt när det gäller olika etniska kulturbakgrunder. 2017 var 16 procent av Örebro läns befolkning födda utomlands. Flest människor i länet har invandrat från Syrien, Irak, Finland och...

 • Funktionsnedsättning

  Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och oberoende av förutsättningar i olika skeden av livet. Det gäller oavsett vilka fysiska, psykiska eller kognitiva...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 januari 2020

Innehållsansvarig: Katarina Strömgren Sandh

Publicerad av Mia Eriksson