Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regionbiblioteket i Örebro län

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan. 

Regionbiblioteket i Örebro län tillhör området Kultur och ideell sektor på Region Örebro län.

Regionbiblioteket i Örebro län samverkar med den regionala biblioteksverksamheten i Västmanland och Sörmland om lärande och utveckling i Dela och lär-samarbetet.

Bibliotekslagen

Bibliotekslag (2013:801) formulerar den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag i paragraf 11,

"Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet."

 N Y H E T E R   F R Å N   R E G I O N B I B L I O T E K E T:

 • "Ge alla invånare digitalt kompetenslyft genom bred bibliotekssatsning"

  Publicerat den 16 september 2016

  Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det föreslår Utredningen för en nationell biblioteksstrategi i sitt första förslag som överlämna...

 • Regional Biblioteksplan 2016-2019

  Publicerat den 6 september 2016

  Nu finns den regionala bibliotekplanen för Örebro län i tryckt version. Den gäller för all biblioteksverksamhet som Region Örebro län är huvudman för.

 • Södra Svealand - ny regionförening

  Publicerat den 5 augusti 2016

  8 september träffas Svensk Biblioteksförenings nya regionförening i Arboga! Ta chansen att vara med och påverka, nätverka och knyta kontakter med kollegor inom biblioteksbranschen i Västmanland,...

 • Biblioteksstatistik i Huddinge

  Publicerat den 10 juni 2016

  Vi deltog i ett seminarium om att utforma en lokal statistik som verktyg för lokal biblioteksutveckling.

 • Läs, bro' ! Läsfrämjande projekt får 100 000

  Publicerat den 25 maj 2016

  Kulturrådet har beviljat regionbiblioteket 100 000 för det läsfrämjande projektet Läs, bro' ! Det är tredje och sista året för att främja pojkars och unga mäns läsning.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 juli 2017

Innehållsansvarig: Elisabet Brynge

Publicerad av Sandra Spjut

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionbiblioteket

Kontakt

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
Tjänstledig t.o.m 180228 

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
Vikarie t.o.m 180228
019-602 72 51
070-582 76 99

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
019-602 72 53
070-316 45 48

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare - bibliotek
Arbetar 50%
076-108 72 58