Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Avslutade projekt

Vi har några projekt som vi vill dela med oss våra erfarenheter av, men som inte längre är aktiva. Här kommer dokumentationen från dessa att finnas tills de ersätts med nya arbeten.

Vinna Vinna - fortbildningsprojekt med folkbildningen


Länsbiblioteken i Dalarna och Örebro län samt Länsbildningsförbunden i Dalarna och i Örebro län har drivit en gemensam fortbildningsserie för ett antal kommunbibliotek och studieförbund, för att hitta verktyg och modeller för samverkan. Projektet avslutades med en inspirationskonferens den 5 april 2011.

Förnyat och fördjupat samarbete

Bakgrunden är det projekt "Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta" som länsbiblioteken och länsbildningsförbunden i Örebro län och Dalarna bedrivit sedan 2008. Projektet har utgått från att studieförbundsverksamhet och folkbiblioteksverksamhet är två grenar på samma folkbildningsträd. Projektets mål har därför varit att förnya och fördjupa samarbetet mellan folkbibliotek och studieförbunden.

Vi hoppas att en gemensam fortbildning för folkbibliotek och studieförbund ska fungera som en igångsättare av nya samverkansformer och göra traditionell samverkan än mer framgångsrik.

Mål

  • Stödja och stärka lokala nätverk kring ökad samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning
  • Utveckla folkbiblioteken som mötesplats
  • Folkbibliotekens möjligheter att bidra till att höja utbildningsnivån och öka livskvaliteten förbättras
  • Pröva metoder för gemensam fortbildning mellan folkbildning och folkbibliotek
  • Stödja etablerandet av nätverk mellan folkbiblioteken i de båda länen med syfte att skapa kontakter för erfarenhetsutbyte och konkreta tips om hur man kan arbeta.
  • Marknadsföra folkbibliotekens verksamhet och tjänster till folkbildningens medlemsorganisationer

Projektet har haft stöd av Statens kulturråd.

______________________________________________

Rom for dannelse - Rum för bildning

Det nordiska projektet Rom for dannelse - Rum för bildning  har inneburit utbyte av erfarenheter och modeller för samarbete och samverkan mellan bibliotek, studieförbund och andra som anordnar vuxenutbildning. Projektet har fått stöd av programmet Nordplus Horisontal.

Länsbiblioteket i Örebro län blev inbjudna till att delta i projektet hösten 2010, i samband med Vinna-Vinna projektet om samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning.

VOFO (Voksenopplæringsforbundet) har varit projektägare och koordinator. Övriga partner var:

Norge: Nasjonalbiblioteket, Vestfold fylkesbibliotek, Larvik bibliotek, Tønsberg Voksenopplæring, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Danmark: Hovedbiblioteket Århus, Fritid og Samfund

Sverige: Länsbiblioteket i Örebro Län (Regionbibliotek Örebro-Västmanland), Länsbiblioteket i Dalarna, Örebro läns bildningsförbund, Dalarnas Bildningsförbund


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 juli 2018

Innehållsansvarig: Sandra Spjuth

Publicerad av Sandra Spjut

Kontakt

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Samordnare -  barnrätts- och hbtq frågor 
019-602 72 51
070-582 76 99

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
019-602 72 90
072-083 57 97

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
019-602 72 53
070-316 45 48

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare - bibliotek
076-108 72 58