Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tillgänglighet och bibliotek

Tillgänglighet är att ha tillgång till biblioteket. Du ska ha möjlighet att besöka biblioteket både i det verkliga rummet och på webben. Alla ska ha tillgång till lokaler, verksamhet, medier, information och till webben på samtliga bibliotek i länet

Bibliotekslag (2013:801)

Enligt Bibliotekslagen ska

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov.

och prioriterade målgruppen är enligt

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

Aktiviteter


Nätverksträffar

Bibliotekens medarbetare med ansvar för tillgänglighet träffas 1-2 ggr /år för inspiration, utvecklande diskussioner och omvärldsbevakning inom området. Det har blivit ett uppehåll under 2015, och nytt möte planeras till början av hösten 2016

Anteckningar

2014-09-18 

 

Läskraftsdag

Läskraft var ett projekt som informerade om högläsning för personer med demens, som MTM (myndigheten för tillgängliga medier)  drivit i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och regionbiblioteket. Under våran 2016 arrangerade Läskraftsgruppen en utbildnings- och inspirationsdag för personal inom omsorgen, biblioteken och för volontärer och högläsare.

Inbjudan till 4 april 2016


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 juli 2017

Innehållsansvarig: Elisabet Brynge

Publicerad av Sandra Spjut

Kontakt

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
019-602 73 53
070-316 45 48

Sylvia Blomberg
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
Tjänstledig t.o.m 180228

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
019-602 72 51
070-582 76 99
Vikarie t.o.m 180228