Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län stod värd för Assembly of European Regions vårkommittémöte

Den 26-28 mars 2019 arrangerade Region Örebro län och Assembly of European Regions (AER) nätverkets vårkommittémöte i Örebro där 140 deltagare från hela Europa deltog. Temat var regionalt samarbete för att uppfylla EU:s livsmedelsstrategi ”Food 2030".

- Nätverket AER ger oss chansen att påverka regionala frågor på EU:s agenda och sprida länets styrkor och kompetenser genom erfarenhetsutbyten. I Örebro har vi bjudit på spetsforskning inom måltidskunskap och hälsa och visat upp innovation och framstående livsmedelsproduktion, säger regionråd Irén Lejegren (S), som också är byråmedlem i AER.

Irén Lejegren hälsar välkommen på AER-konferensen

Möjlighet att påverka regionala frågor på EU:s agenda

Assembly of European Regions är Europas största regionala nätverk med över 220 medlemsregioner. Nätverket ger Region Örebro län bland annat möjlighet att påverka regionala frågor på EU:s agenda, sprida länets styrkor och kompetenser genom erfarenhetsutbyten. Det möjliggör även allianser och samarbeten med andra regioner från hela Europa. Region Örebro län har också utsetts till samordnare för det svenska nätverket inom AER.

 

Region Örebro län och Örebro universitet berättade om sina styrkeområden

Under dagarna deltog flera talare från Region Örebro län och Örebro universitet. Therese Hjelseth, enhetschef på Energi och klimat pratade om Region Örebro läns arbete för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Anders Bro, utvecklingsledare inom social ekonomi (Region Örebro län) delade med sig av erfarenheter från arbetet med partnerskapet för social ekonomi. Robert Högberg, projektledare inom logistik på Region Örebro län, berättade om projektet Smart Log där Region Örebro län samarbetar med andra regioner kring blockchain-teknik på logistikområdet.

AER-konferens i Örebro

Örebro län europeisk samordnare på livsmedelsområdet

Region Örebro län ska framöver samordna arbetet med en politisk arbetsgrupp med koppling mot EU:s livsmedelsstrategi – Food 2030. Spetsforskning inom måltidskunskap och hälsa på Örebro universitet samt innovation och framstående livsmedelsproduktion är faktorer som gör länet till intressanta på området livsmedel.

Dessa styrkor lyftes på ett tematiskt seminarium som anordnades under vårkommittémötet. Efter seminariet samlade också Region Örebro län andra europeiska regioner i AER:s nya arbetsgrupp för livsmedel, där vår region ska samordna policyarbetet. På AER:s nästa byråmöte i juni på Cypern ska arbetsgruppen hålla en debatt om fortsatta initiativ inom arbetsgruppen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 april 2019

Innehållsansvarig: Rasmus Bergander

Publicerad av Sanna Rosell