Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Många vinster med hållbart resande

Den egna hälsan och samhällsekonomin är båda vinnare när vanebilister börja åka kollektivt eller cykla. Annika Nilsson, Trivector och Mirja Mattsson, Hållbart resande berättade om forskningsresultat och mentala hinder för att byta bilen mot cykel.

- Om man börjar röra sig får man snabbt en belöning, säger Annika Nilsson, teknologie doktor, Trivector. I Pasta-studien tittade vi på både hälsovinster och vinsterna för samhällsekonomin.

PASTA - logotyp

Mer luftföroreningar och olyckor för cyklister och fotgängare

Forskning visar att fysisk aktivitet som t.ex. cykling kan bidra till bättre folkhälsa genom att det minskar risken för folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, tjocktarmscancer, fetma m.m. Fysisk aktivitet ökar också våra förmågor genom bättre immunförsvar, kondition och muskelstyrka. Men man får i sig mer luftföroreningar om man går eller cyklar i stadsmiljö jämfört med om man åker buss eller bil.

- Luftföroreningar drabbar alla som färdas i gaturummet men de som cyklar och går fort andas med högre frekvens och får i sig mer smuts. En nederländsk forskargrupp har jämfört fördelar och nackdelar med att byta från bilkörning till att cykla och funnit att fördelarna starkt överväger nackdelarna, berättar Annika Nilsson.

Studien visade att fysisk aktivitet förlängde livet med 3-14 extra månader medan dålig luft förkortade livet med 1-40 dagar och trafikolyckor gav 5-9 dagar kortare liv. I Örebro får man cykla i genomsnitt mer än 25 000 km innan en krasch inträffar.

- Slutsatsen är alltså att fysisk aktivitet ger nio gånger mer positiva effekter än riskerna med dålig luft och trafikolyckor. Samhället kan ganska enkelt räkna hem satsningar på förbättrade möjligheter för att gå och cykla i staden genom att folkhälsan ökar.

Varför är det så svårt att ställa bilen?

Mirja Mattsson, utvecklingsledare på Energi och klimat, är projektledare för Hållbart resande, en satsning där tio kommuner, universitetet, länsstyrelsen och Region Örebro län samarbetar för att öka det hållbara resandet i länet.

- I Köpenhamn som är en riktig cykelstad har en grupp beteendevetare tittat på varför folk väljer att ta bilen fast man vet att det är bättre både för hälsan och för miljön att cykla, gå eller åka kollektivt i staden. Här är listan:

  1. Stil - en grupp av bilister vill väcka uppmärksamhet när de kommer fram, image är viktigt
  2. Som alla andra - normer i samhället spelar stor roll
  3. Alternativen verkar sämre - ser inga fördelar med andra färdsätt
  4. Ny fas i livet - många cyklister börjar ta bilen när de får barn eller när de får sämre balans  
  5. Bilen tar över - har man investerat så mycket i en bil använder man den även om andra färdsätt skulle vara billigare.

- Men det går att ändra vanor! Nobelpristagaren Richard H Thaler visar att en liten knuff i rätt riktning, nudging, kan ge lyckade resultat. I Köpenhamn fick föräldrar testa att cykla med lådcykel och äldre testade trehjulingar. Då gick många tillbaka till cyklandet.

Bilister som vinner tid, motion eller ökad samvaro med barnen byter gärna till mer hållbara färdsätt.

- Men vinningen måste vara personlig. Det räcker inte att det är bra för klimatet, avslutade Mirja Mattsson.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 oktober 2018

Innehållsansvarig: Sofia Kjörk

Publicerad av Sofia Kjörk

Om projekten

Pasta - Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches - är ett forskningsprojekt om samhällsplanering för bättre hälsa. Under två år fick personer i sju europeiska städer: London, Rom, Wien, Zűrich, Antwerpen, Barcelona och Örebro, svara på frågor om sitt resande. I Sverige ansvarade Trivector för studien.

Hållbart resande: tio kommuner, universitetet, länsstyrelsen och regionen samarbetar i  EU-projektet Hållbart resande i Örebroregionen, läs mer på www.Tänktanken.nu