Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Intensiva samtal om framtidens hälso- och sjukvård

Är vården en servicebransch? Göran Stiernstedts fråga provocerar när vården brottas med långa köer, dålig tillgänglihet och konkurrens från privata digitala tjänster.

- Konsumenterna ser vården som en servicebransch oavsett hur vi själva ser på oss, slår Göran Stiernstedt fast. Vi behöver en kulturell omställning!

Göran Stiernstedt har en diger meritlista som läkare, sjukhusdirektör, ansvarig på Sveriges kommuner och landsting, SKL och är just nu statlig utredare. Den 30 november var han på Fredagsakademin och talade om framtidens hälso- och sjukvård.

Styrning för mer jämlik vård

- Jag ska se hur man kan använda styrning för att få en mer jämlik vård oberoende av din socioekonomiska situation eller var du bor i landet. 

Konsumtion av vård styrs av andra faktorer än vården i sig. Men vården kan styra delar av konsumtionen genom bemötande, tillgänglighet, kostnader och remittering. 

- Ta det här med tillgänglighet. God service medför bättre effektivitet och tillgänglighet och kontinuitet medför trygghet, som är ett kärnvärde för oss.  

Görans sex mål för framtiden

 1. Bra service / kontinuitet
 2. Minska slutenvården på sjukhus
 3. Öka egenvården
 4. Alla anställda ska vara ”nätläkare”
 5. Definiera hälsoansvaret i lokalsamhället
 6. Minska antalet centrala administratörer

- Det finns mycket att förbättra, men för de flesta fungerar vården bra, det är viktigt att komma ihåg, påminde Göran.

Livlig debatt

De sextio deltagarna fick med sig en fråga om service i offentligt finansierade system och en om målen är möjliga att nå. Här är några av inläggen i den livliga debatten:

 • Vården är otillgängliga med flit och skapar barriärer med telefonsvarare.
 • Prioriterad tillgänglighet måste till – lågprioritera snuva till förmån för hjärtinfarkt. Kanske vård för snuva skulle vara dyrare än den för hjärtinfarkt?
 • Det gäller att få folk att komma in i rätt dörr i vården. Kanske får man inte välja dörr själv men man ska få det stöd man behöver.
 • Vi måste ha en närsjukvård med kvalitet – tillräckligt med resurser och kompetens.
 • Tillitsbaserad styrning borde gälla även staten!
 • Sjukhusen är en del av den nära vården och då är det en fördel att ha tre sjukhus i länet.

 

Bakgrund till Göran Stiernstedts utredning

Regeringen beslutade den 18 december 2017 att utse en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen. I uppdraget ingår bland annat att göra en översyn av vårdvalssystemen, att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer kan skapas samt lämna förslag på hur kontinuiteten i vården kan främjas genom att användandet av inhyrd vårdpersonal minskas.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 december 2018

Innehållsansvarig: Sofia Kjörk

Publicerad av Sofia Kjörk