Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om projektet och avhopp

jagmedlogga
#jagmed - jag kan och hör till!


I projektet samverkar ÖMS-länen för att utveckla metoder som tidigt identifierar och motverkar avhopp från gymnasieskolan. Syftet med projektet är att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden och bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete och få en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden.

Projektet utgörs av fem län inklusive Örebro. Region Östergötland är projektägare. Läs om de andra länens arbete på deras hemsidor:

Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Uppsala län
Västmanlands kommuner och landsting
Region Östergötland

I projektet finns ett flertal lokala projekt där kommunerna driver arbetet för att ungdomarna ska hitta sin väg tillbaka till studier eller ut i arbete.

För kommunen innebär avhopp från gymnasieskolan ökade kostnader och för individen leder ofta avhopp till arbetslöshet och hälsoproblem. Projektet #jagmed har som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och få elever att komma tillbaka till studier.

Projektet är ett ESF-projekt och får stöd från Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 juli 2018

Innehållsansvarig: Milla Tähtelä

Publicerad av Jessica Jeppson

Kort fakta om studieavhopp

  • 24 procent av ungdomarna i Östra Mellansverige fullföljer inte sin gymnasieutbildning inom fyra år.
  • Andelen män som inte uppnår fullständig gymnasieutbildning är tre till fem procentenheter högre än för motsvarande andel kvinnor.
  • 15 procent av eleverna på de studieförberedande programmen fullföljer inte sin gymnasieutbildning.
  • Bland de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ryms även nyanlända ungdomar med en varierad skolbakgrund och unga med funktionsvariationer.
  • Brister i grund- och gymnasieskolan är en förklaring till att personer med funktionsvariationer generellt sett har en lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen.
  • Precis som inom den övriga befolkningen har kvinnor i båda dessa grupper en högre utbildningsnivå än män.


Jagmed