Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utvärderingsverkstad

Som en del i att ge verksamheterna stöd att arbeta och utveckla en evidensbaserad praktik erbjuder Område välfärd och folkhälsa periodvis kommunernas socialtjänst att delta i en utvärderingsverkstad.

Vad är en utvärderingsverkstad?

Utvärderingsverkstad är en metod som bygger på att ett antal personer från olika verksamheter träffas regelbundet för att tillsammans lära hur man metodiskt och strukturerat arbetar med utvärderingar i den egna verksamheten. Vid träffarna hålls olika miniföreläsningar om metoder, datainsamling, bearbetning av data, etiska aspekter m.m.

Deltagarna ska själva ha med sig ett område eller projekt från sin verksamhet som de ska utvärdera under verkstaden. De delger varandra sina frågeställningar och problem och diskussioner sker i gruppen för att lära av varandra. Under verkstaden ges handledning och stöd i utvärderingsprocessen samt i arbetet med den utvärdering som sker på hemmaplan mellan de olika mötestillfällena. Utvärderingen ska mynna ut i en skriftlig rapport och målet är att utvärderingsverkstan ska bidra till att bygga upp en evidensbaserad utvärderingsverksamhet i kommunernas socialtjänst.

En utvärderingsverkstad pågår under ca ett år med 6-8 mötestillfällen. För att delta i en utvärderingsverkstad bör man vara två deltagare som tillsammans ska arbeta med samma utvärdering och uppdraget ska vara förankrat och komma från ansvarig chef.

Genomförda utvärderingsverkstäder

Område välfärd och folkhälsa har vid ett flertal tillfällen erbjudit kommunernas socialtjänst att delta i en utvärderingsverkstad. Den senaste avslutades i maj 2015 och två rapporter slutfördes med titlarna ”Från beslut till genomförande av insats - en utvärdering av boendestöd i Lindesbergs kommun” samt ”Ingen pärm är den andra lik! En granskning av sex brukarpärmar”. Rapporterna finns publicerade i högerspalten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 augusti 2016

Innehållsansvarig: Kjerstin Larsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson