Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Försörjningsstöd –
Ekonomiskt bistånd

Fattigdom begränsar individers livsstandard och är ett starkt tecken på ofärd. En svag hushållsekonomi har ett samband med andra dåliga förhållanden som ohälsa, trångboddhet, låg självkänsla och bristande deltagande i det sociala livet.

Fattigdom under uppväxtåren kan drabba barn både genom låg livsstandard under barndomen och genom ökad risk att själva bli fattiga som vuxna. Fattigdomsbekämpning är en av fem prioriterade frågor i Europa 2020-strategin.

Läs mer om de prioriterade frågorna och målbilderna i det Regionala programmet för Social välfärd.

I arbetet med ekonomiskt bistånd har Socialtjänsten i uppgift att hjälpa personer så att de kan försörja sig på egen hand. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till det specifika fallet. Få mer information på Socialtjänstens webbplats.

Vad gör Region Örebro län?

Vi anordnar utbildningar och seminarier om ekonomiskt bistånd. Det har bland annat genomförts utbildningar i bedömningsinstrument och seminarier för validering av uppgifter till öppna jämförelser i ekonomiskt bistånd.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 januari 2017

Innehållsansvarig: Tarja Nordling

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Kontakt

Tarja Nordling
Utvecklingsledare
019-602 63 47