Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Personer med funktionsnedsättning

I Örebroregionen har alla personer med funktions-
nedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. Det regionala sociala välfärdsprogrammets målbild och strategier är vägledande för arbetet inom verksamhetsområdet funktionshinder, LSS och socialpsykiatri.

Kunskapsutveckling

Med utgångspunkt i evidens och aktuell kunskap, inspirera och stödja kunskaps- och metodutveckling inom verksamhetsområdet.

Exempel på arbetsformer

  • Studiecirklar utifrån forsknings/kunskapsöversikter
  • Utvecklingsprojekt
  • Handledning i utvecklings-, utvärderings-, förändrings- och projektarbeten
  • Utbildningar, exempelvis seminarier och konferenser utifrån särskilda teman
  • Nätverksarbete, regionalt och nationellt

Nationella nätverk

Nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet (NKR)

NKR består av 1-2 representanter från alla län i Sverige där de flesta har regionala uppdrag med att samordna och utveckla funktionshinderfrågorna. Nätverket träffas två gånger per år och fokus för nätverket är kompetensfrågorna - "kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella nivån". Vård- och omsorgscollege nationellt är från juni 2014 värdorganisation för NKR. Här kan du läsa mer och se en film om NKR.

SKLs nätverk för funktionshinder

Ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor organiseras av SKL där representanterna kommer från landets regioner. Huvudfokus för nätverket är verksamhetsutveckling och frågor kring evidensbaserad praktik (EBP). Läs mer om nätverket

Delaktighetsmodellen (DMO)

Under 2013-2015 genomfördes ett utvecklingsprojekt i länet som finansierades av nationella medel. Projektet fokuserade på förstärkt brukarmedverkan samt systematisk uppföljning. Som en följd av projektet genomförs nu regelbundet utbildningar i Delaktighetsmodellen (DMO) - ett arbetssätt som underlättar jämlik dialog mellan brukare och personal.

Modellens idé är att stödja, träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Ett vägledarpar utbildas i Delaktighetsmodellen för att leda samtalen. Vägledarna får inte vara personal till de brukare som de för ett dialogsamtal med. Här kan du läsa mer och se en film om delaktighetsmodellen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 juni 2018

Innehållsansvarig: Susanne Rydéhn

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson