Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fallförebyggande arbete

I länet bedrivs ett långsiktigt och kontinuerligt fallförebyggande arbete. Område välfärd och folkhälsa samordnar det fallförebyggande arbetet i en regional arbetsgrupp.


Den regionala fallförebyggande arbetsgruppen består av personer med bred kompetens inom området och representanter för målgrupperna. Målgrupperna är medborgare och personal inom berörda verksamheter. De fallförebyggande insatserna riktar sig både till verksamheter där riskgrupper finns, som hälso- och sjukvård och vård och omsorg, men även till befolkningen i stort.

Arbetsgruppens övergripande uppdrag är att:

  • Öka kunskapen om vikten av det främjande och förebyggande arbetet till medborgare
  • Stödja ett evidensbaserat fallförebyggande arbete i berörda verksamheter i kommunerna och Region Örebro län.

Exempel på vad arbetsgruppen gör:

  • Stödjer det lokala aktivitetsinriktade arbetet i länsdelarna.
  • Initierar och medverkar vid utbildningsinsatser regional och lokalt.
  • Bevakar och sprider ny kunskap och behov av kompetensutveckling.
  • Stödjer den årliga nationella kampanjen ”Balansera mera” som syftar till att uppmärksamma hur människor själva kan minimera risken för att falla.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 februari 2019

Innehållsansvarig: Lena Uvhagen

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Information

Kontakt

Lena Uvhagen
019-602 75 68 

-------------------------------------

Aktuellt 2019

"Ett fall för teamet" – Socialstyrelsens webbutbildning för att förebygga fall. Syftet med utbildningen är implementering av ett teambaserat systematiskt arbete med fallprevention. Den riktar sig till chefer och medarbetare inom vård och omsorg och belyser personens väg genom hela vård- och omsorgsprocessen. Läs mer på Socialstyrelsens utbildningsportal