Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Program och planer

Regionfullmäktige har beslutat att förlänga det sociala välfärdsprogrammet och folkhälsoplanen t o m december 2017. Se mer information om program och planer nedan samt i högerspalten.

En äldre man och en yngre man samtalar

Människor formar framtiden

Den regionala utvecklingsstrategin utgår från att det är "människor som formar framtiden". Det regionala sociala välfärdsprogrammet (se högerspalten) kompletterar den regionala utvecklingsstrategin och kan kopplas ihop med andra nationella, regionala och lokala strategier och handlingsplaner som finns inom det sociala välfärdsområdet. 

Folkhälsa

Människors hälsa är individuell medan folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsotillståndet i hela befolkningen. En god hälsa hos befolkningen innebär bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuklighet samtidigt som hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. God hälsa är en av flera avgörande faktorer för välfärd och tillväxt inom regionen.

Regionens folkhälsoarbete utgår från Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål - En god och jämlik hälsa i Örebro län 2012-2015 (se högerspalten) och främjas av en långsiktig samverkan mellan olika parter. Barn och ungdomar samt äldre är prioriterade målgrupper. Utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet är att:

  • samverka för en god hälsoutveckling
  • angripa den ojämlika fördelningen av hälsa
  • verka för en god hälsa hos barn och ungdomar
  • verka för ett hälsosamt åldrande
  • stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Lokalt folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet sker på olika arenor i regionen och bygger på en nära lokal samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner, civilsamhället och övriga aktörer. Ett redskap i det lokala folkhälsoarbetet är samverkansavtal med kommunerna i länet, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund (se högerspalten). Folkhälsoavtalen utgår från länets folkhälsoplan. Nuvarande avtal gäller t o m april 2018.

Det lokala folkhälsoarbetet i Örebro län är indelat i fyra länsdelar: norr, söder, väster och Örebro. I varje länsdel har kommunerna ett team med folkhälsokompetens som strategiskt stöd i det lokala arbetet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 augusti 2018

Innehållsansvarig: Ingmar Ångman

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson