Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 kommer en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård att träda i kraft. Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter.

Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård. Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län är framtagen (se högerspalten). Ett länsgemensamt projekt pågår för att samordna det länsövergripande implementeringsarbetet. Jan Sundelius är projektledare för arbetet.

Rutin för utskrivningsprocessen finns i ViSam-modellen (se länk i högerspalten). ViSam-modellen är uppdaterad utifrån den nya lagen.

Aktuellt

Ett intensivt förberedelsearbete pågår ute i de berörda verksamheterna och inom ramen för det länsgemensamma projektet. ViSam-modellen är uppdaterad med rutiner som stödjer den nya lagen vid årsskiftet. Under våren 2018 kommer den att kompletteras med bland annat rutiner som berör psykiatrin. Anpassningar i Lifecare SP ska vara klara den 13 februari 2018. Utbildningar för dig som har ett speciellt uppdrag kring utskrivningsprocessen och ett införandeuppdrag i den egna verksamheten kommer erbjudas under januari 2018. Läs hela nyhetsbrevet i högerspalten.

Genomförda utbildningar/konferenser

Individen i centrum – utbildningsdagar om nya lagen, SIP och Lifecare

Här hittar du bildspelen från utbildningsdagarna om ”Individen i centrum” i Karlskoga 26 september, Lindesberg 27 september och Örebro 11 oktober.

Webbsända konferenser arrangerade av SKL

"Tillsammans för en ny och nära vård" 28 nov

"Heldag om samverkan vid utskrivning från psykiatri" 13 juni

"Samverkan vid utskrivning från sjukhus" 31 maj


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 februari 2018

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson