Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag för samverkan vid utskrivning i kraft. Syftet med den nya lagen är att minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter.

Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård. Syftet med den nya lagen är att minska vårdtiderna för personer som är utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län är framtagen (se högerspalten). Ett länsgemensamt projekt pågår för att samordna det länsövergripande arbetet. 

Rutin för utskrivningsprocessen finns i ViSam-modellen (se länk i högerspalten). ViSam-modellen är uppdaterad utifrån den nya lagen och omfattar även verksamheter inom psykiatrin.

Aktuellt

Flera uppföljningsinsatser pågår för att se hur samverkan vid utskrivning fungerar. Antalet utskrivningsklara dagar är fortsatt lågt och utskrivningsprocessen fungerar generellt bra. Uppföljningarna visar dock att information till patienterna och utbyte av information mellan de berörda verksamheterna behöver förbättras.

Det länsgemensamma projektet kommer att fortsätta fram till sommaren 2019. Jan Sundelius avslutar sitt uppdrag som projektledare den 30 juni. Ny projektledare blir Margit Gehrke Flyckt som tar vid efter sommaren som projektledare på halvtid.

 Läs mer i nyhetsbreven i högerspalten.

Genomförda utbildningar/konferenser

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård – utbildningar i juni 2018

Kommunpersonal – se del 1, se del 2, ladda ner bildspel
Psykiatripersonal – se del 1, se del 2, ladda ner bildspel

Öppna visningar Lifecare SP våren 2018

Öppen visning slutenvård – se film
Öppen visning vårdcentral – se film 1, se film 2
Filmningen vid den öppna visningen för kommunen misslyckades tyvärr.

Samverkan vid utskrivning – utbildningsdagar jan-feb 2018

Här hittar du bildspelen från utbildningsdagarna om "Samverkan vid utskrivning" i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Individen i centrum – utbildningsdagar hösten 2017

Här hittar du bildspelen från utbildningsdagarna om ”Individen i centrum” i Karlskoga 26 september, Lindesberg 27 september och Örebro 11 oktober.

Webbsända konferenser arrangerade av SKL

"Tillsammans för en ny och nära vård" 28 nov 
"Heldag om samverkan vid utskrivning från psykiatri" 13 juni 
"Samverkan vid utskrivning från sjukhus" 31 maj


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 juni 2018

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson