Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetsgrupp "Förstärkt samverkan"

Nya rutiner från och med 2020-09-02

Uppdaterat 2020-08-31

Läget i den kommunala vården och omsorgen är stabilt. Sedan en månad tillbaka finns endast några enstaka personer med en pågående smitta och inga nya dödsfall har registrerats. Samtliga kommuners rapportering visar att det finns en tillräcklig mängd skyddsutrustning i verksamheterna.

Regionens särskilda sjukvårdsledning hade sista ordinarie möte den 26 augusti. Detta gör att behovet av regelbundna möten med nuvarande gruppering har minskat. Däremot vet vi att läget kan förändras snabbt och att det därför bör finnas en beredskap att agera snabbt.

Fortsatta möten

Arbetsgruppen i sin nuvarande form har sitt sista möte den 2 september. Därefter sammankallas ett arbetsutskott eller den större arbetsgruppen vid behov.

Kommunernas veckorapportering av smittläge och tillgång på skyddsutrustning blir ett viktigt underlag för ställningstagande till om grupperingarna behöver sammankallas.

Det här har gruppen Förstärkt samverkan gjort

På grund av Covid-19 tillsattes en arbetsgrupp för att förstärka samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov. Gruppen har bestått av representanter från funktioner som är viktiga i det här sammanhanget från regionen, länsstyrelsen och kommunerna. Den leddes av biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson och samordnades av Jan Sundelius.

Syftet med gruppen var att koordinera och informera om de gemensamma åtgärder som gjordes i länet. Frågor från den kommunala hälso- och sjukvården besvarades genom arbetsgruppen och kommunerna rapporterade också till gruppen. Rapporteringen fortsätter, men förändras från september, se dokument högst upp på sidan.

Gruppens uppdrag och sammansättning hittar du i detta bildspel


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 september 2020

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Lisa Lilja

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/covid19forstarktsamverkan-dok