Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

eHälsa

eHälsa är ett samlingsnamn på verktyg, insatser och processer inom hälso- och sjukvården som syftar till att se till att rätt information går till rätt person vid rätt tillfälle. Målet är att genom digitaliseringens möjligheter skapa förutsättningar för kvalitetssäker vård och omsorg.

Pensionärer pratar med robot

Region Örebro läns arbete med eHälsa

Inom Region Örebro län arbetar vi med eHälsa inom flera områden. Det förekommer ett flertal olika förstudier och projekt som är kopplat till olika vårdsystem och verksamheter.

I dialog och samverkan mellan regionförbundet, länets kommuner och Region Örebro län har ett regionalt program för eHälsa för 2014-2018 tagits fram (se högerspalten).

Mål för det regionala programmet för eHälsa:

  • Att medborgare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård.
  • Att personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst får tillgång till ett välfungerande och samverkande IT-stöd som underlättar det dagliga arbetet och garanterar patientsäkerheten. Medarbetare ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap när de fattar beslut om lämpliga insatser.
  • Att informationen som hanteras inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna användas som stöd för beslut, styrning, verksamhetsuppföljning och forskning.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 juni 2018

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson