Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Psykiatrins organisation

 

Psykiatrin i Region Örebro län

Psykiatrin i Region Örebro län samlar sedan 2013-01-01 hela länets psykiatri i följande huvudsakliga verksamhetsområden:

• Psykiatrisk akut- och heldygnsvård
• Allmänpsykiatrisk öppenvård
• Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri
• Psykiatri för barn och unga vuxna
• Beroendecentrum

Inom Psykiatrin finns också Psykiatriskt forskningscentrum (PFC), Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling (UPP) samt Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister (KCP).

Psykiatrisk akut- och heldygnsvård

Verksamheten består av:
• Psykiatrisk jourmottagning, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ)
• Psykiatrisk observationsavdelning, USÖ, Örebro
• Psykiatrisk intensivvårdsavdelning, USÖ, Örebro
• Allmänpsykiatrisk korttidsvård på avdelning 2, USÖ, Örebro,
avdelning Karlskoga och avdelning Lindesberg

Allmänpsykiatrisk öppenvård

Verksamheten består av:
• Öppenvårdsmottagningar på USÖ i Örebro, i Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg
• Rehabilitering på USÖ i Örebro, i Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg
• Affektivmottagning på USÖ, Örebro
• Dövpsykiatri, Näbbtorgsgatan, Örebro

Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri

Verksamhetsgrenen Psykiatrisk rehabilitering består av:
• Psykiatrisk rehabilitering 1 och 2, Karlahuset, Örebro
• Psykiatrisk slutenvård, avdelning 1, Karlahuset, Örebro
• Psykiatrisk fysioterapi, Karlahuset, Örebro

Verksamhetsgrenen Rättspsykiatri består av:
• Rättspsykiatrisk öppenvård, Örebro
• Rättspsykiatrisk slutenvård, avdelningarna 6, 7 och 8, Mellringe, Örebro samt avdelning 9, Karlahuset, Örebro

Psykiatri för barn och unga vuxna

Verksamhetsgrenen Barn- och ungdomspsykiatri består av:
• Örebromottagningen BUP, USÖ, Örebro för barn och
ungdomar från Örebro, Kumla och Lekeberg
• Länsmottagningen BUP, Änggatan, Örebro, för barn och
ungdomar från de övriga länsdelarna
• Barnneuropsykiatrisk mottagning BNP och Norrbacken,
Ribbingsgatan, Örebro
• Psykiatrisk avdelning 5, USÖ i Örebro
• Gryningen, Karlskoga

Verksamhetsgrenen Psykiatri unga vuxna består av:
• Psykiatrisk mottagning för unga vuxna, USÖ, Örebro
• Psykiatrisk rehabilitering för unga vuxna, Örebro
• Ätstörningsenhet, Eriksbergsgården, Örebro
• Psykiatrisk DBT-enhet (dialektisk beteendeterapi), Skolgatan, Örebro

Beroendecentrum

Verksamheten består av:
• Allmänmottagning för vuxna, Slottsgatan, Örebro
• Beroendecentrum ungdom, Slottsgatan, Örebro
• Kajsamottagningen för kvinnor, Slottsgatan, Örebro
• Dopningsmottagning, USÖ, Örebro
• Neuropsykiatrisk mottagning, Slottsgatan, Örebro
• Opiatmottagning, USÖ, Örebro
• Psykolog- och psykoterapeutmottagning, Slottsgatan, Örebro
• CM-teamet, Nobelgatan, Örebro
• Trafikmedicinska mottagningen inklusive SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken)
samt Körkortsmottagningen, USÖ, Örebro
• Tillnyktringsenhet, USÖ, Örebro
• Psykiatrisk avdelning Beroendecentrum, USÖ, Örebro

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC)
Vid psykiatriskt forskningscentrum bedrivs klinisk patientnära forskning inom  barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Vid PFC finns två seniora forskare, två post doc-forskare och ett tiotal doktorander med olika yrkesbakgrund. I uppdraget ingår också att arbete med utveckling och utvärdering av innehållet i den psykiatriska vården. Vid PFC finns också ett nationellt resurscentrum för Kvalitet i psykiatrisk vård (KPV), vilket samordnar och utvecklar alla kvalitetsregister i landet. PFC är lokaliserat i S-huset på USÖ-området.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 januari 2015

Innehållsansvarig: Michael Andresen

Publicerad av Carl Olsson

Kontaktuppgifter

För frågor står vi gärna till förfogande:

När det frågor kring utbildningens innehåll:
Övergripande studierektor psykiatri
Maria Ruthgård
Tel. 019-602 56 72

När det gäller frågor angående avtal eller för att förmedla kontakt:
HR-konsult
Birgitta Rundberg
Tel. 019-6027555