Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Provtagning, covid-19

I Örebro län kan du ta ett prov för att se om du har covid-19. Provet kallas PCR-test och visar om du har en pågående infektion av covid-19.

Viktigt att resenärer provtar sig efter ankomst till Sverige

Resenärer som under de senaste sju dagarna innan ankomst till Sverige befunnit sig i ett land som utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor rekommenderas fortsatt att isolera sig samt testa sig för covid-19 efter ankomst till Sverige.

Testa dig i Örebro län

Hämta testkit från någon av regionens lådor utan att boka tid (om du har e-legitimation) eller ring på telefon 019-602 88 95 (om du saknar e-legitimation) för att boka tid för testning. 

Vid resor inom EU, EES, Schengen och Storbritannien

För symtomfria svenska och utländska medborgare som rest inom EU, EES, Schengen och Storbritannien rekommenderas inte längre isolering och testning för covid-19 efter ankomst. Detta gäller även resenärer från de länder som är undantagna från UD:s avrådan om icke-nödvändiga resor. Information om vilka länder som är undantagna finns på UD:s webbsida. Fullvaccinerade utan symtom undantas från isolering och testning oavsett var man rest innan ankomsten till Sverige.

Precis som tidigare är det viktigt att stanna hemma vid minsta symtom på covid-19 och testa sig. Det gäller även efter en resa, oavsett resmål och oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Mer information

Mer information om testning för covid-19 i Örebro län på 1177.se.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer för resenärer.

Nu kan du hämta testkit för covid-19 från Lådan – utan att boka tid

Runt om i länet finns nu särskilda lådor där du som behöver testa dig för covid-19 kan hämta ett testkit och lämna in ditt prov när du tagit det. Du behöver inte beställa prov eller boka tid. Däremot behöver du ha e-legitimation för att kunna koppla ditt prov till dig. 

Läs mer om provtagning och lådorna på 1177.se 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2021