Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lindor inkl. lindningsteknik

Linda är oftast att föredra framför stödstrumpa då patienten har bensår. Kan indelas i högelastiska, lågelastiska och adhesiva lindor.

Högelastiska lindor:

Ex Dauerlinda. Elasticitet >140%. Pga av sin höga elasticitet skall dessa inte sitta kvar över natten. Ger kompression även hos sängliggande patienter. Skall ej användas vid samtidig arteriell insufficiens.

Lågelastiska lindor:

Ex Comprilanlinda. Elasticitet 40-90%. Pga av sitt låga vilotryck kan bindan även sitta kvar över natten samt användas vid lindrig-måttlig arteriell insufficens. Skall endast användas till gående och stående patienter.
Patientinformation om lågelastisk lindning.

Adhesiva lindor:

Ex Porelast. Dessa bindor har klistermassa och användes vid sk dubbelbandagering med Salvstrumpa eller Zinkaband och får vanligen sitta kvar upp till 1 vecka i sträck. Skall ej användas vid arteriell insufficiens.

Kohesiva lindor:

Ex Coban. Saknar häftmassa. Användes framförallt vid dubbelbandage liksom de adhesiva lindorna.

Flerlager bandage:

Ex. Profore. Flerlagerbandage för effektiv kompression.

Indikation:

Bensår orsakade av venös insufficiens.

Att tänka på:

Mät ankelomfånget. Profore finns i flera storlekar.
Mät ankeltrycket. Ankelindex får inte ligga under 0,8.

Att linda med Profore:

1:a lindan är polstringlager av viskos. Linda i cirkelturer med 50% överlappning. Ingen sträckning.

2:a lindan är ett kräpplager av bomull. Linda i cirkelturer med 50% överlappning. Ingen sträckning.

3:e lindan är ett lätt elastiskt lager, består av rayon, nylon och elastiska trådar. Linda i åttatalsturer med 50% överlappning och 50% sträckning. Följ den gula markeringen. Avsluta med en synlig kant av polstringvadden.

4:e lindan är ett elastiskt kohesivt lager. (CO-plus) Linda i cirkelturer med 50% överlappning och 50% sträckning. Lämna en synlig kant av polstringvadden. De sista 15 cm av lindan sträckes inte.

Fixera genom ett lätt tryck.

Alla lindorna lindas från tåbasen till ca 2 cm från knävecket.

Profore ger ett tryck på cirka 40 mm HG vid ankeln och cirka 17-20 mm HG vid knät.

Fördelar med Profore:

Behöver normalt bara bytas en gång per vecka.
Vanligtvis uppnår även ovana lindare optimal kompression.

Profore finns i fyra storlekar:

Ankelomfång:
<18 cm
18-25 cm
25-30 cm
>30 cm 

Profore litet reducerad kompression

Profore litet ger 23 mm HG istället för 40 mm HG.

Indikation:

Vid venös och arteriell insufficiens samt diabetiker med ödem och/eller venös insufficiens.

Att tänka på:


Mät ankeltrycket. Anelindex bör ligga på 0,6-0,8.

Att linda med Profore litet:

Samma förfarande som med "ordinarie Profore".

Profore litet:

Ankelomfång 18-25 cm 

Praktiska tips

Vilken linda skall jag välja?

Rörlig, uppegående patient:Välj lågelastisk eller högelastisk linda.

Sängliggande patient:Välj högelastisk linda.

Patient med arteriell insuff:Välj lågelastisk linda.

Vad gör jag om patienten får eksem av lindorna?

Byt lindor till sådana som inte innehåller gummi eller kolofonium. Patienten bör remitteras till hudklinik för lapptest.

Hur undviker man att patienten får skavmärken och t om nya sår av lindan?

Polstra alltid med vadd över malleolerna och skenbenets framkant.

När skall lindorna tas på?

Benen bör lindas då de är avsvällda, dvs på morgonen i samband med uppstigandet. Om patienten får hjälp med lindningen först senare på förmiddagen är det bättre att använda en lågelastisk linda som får sitta på över natten.

Hur hårt skall man linda?

Vid enbart venös insufficiens är det optimala trycket vid ankeln ca 40 mmHg som därefter avtar upp mot knävecket. Träna på varandra genom att jämföra med uppumpad blodtrycksmanchett till 40 mmHg. Linda med ett jämt tryck och överlappa ca 50% så erhålles automatiskt ett högre tryck över ankeln än över vaden (som är tjockare).

Kom dessutom ihåg:

Smala bindor ger högre tryck än breda om de lindas lika hårt.

På smala ben blir trycket högre än på tjockare ben vid likartad lindning (polstring extra viktig!).

Lindningsteknik högelastiska bindor

1. Vid lindning med högelastisk binda behövs tubgas, tejp, polstringsvadd samt en binda (10 cm).

Vid kraftigt ben väljes bredare binda t ex 12 cm.

 

2. Det är viktigt att polstra benet innan den högelastiska bindan lindas på.

Polstring minskar risken för blåsor och skavmärken.

 

3. Polstringsvadden kan lindas cirkulärt upp till 2 cm från knävecket.

 

 

 

4...alternativt över utvalda delar av benet t ex bakom fotknölarna.

 

 

 

5. Mät ut lämplig längd på tubgasen. Låt tubgasen vara dubbel över foten och enkel på resten av underbenet. Börja linda bindan från fotens utsida och linda inåt.

 

6. Det är viktigt med 90 graders fotvinkel vid lindningen och var noga med att täcka hälen.

 

 

7. Linda upp över hälsenan och “lås” genom att linda tillbaka under fotsulan.

 

 

 

8. Fortsätt med åttatalsturer upp över underbenet til 2 cm under knävecket. Fäst bindan med tejp. Observera att bindan skall lindas av under natten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 januari 2017

Innehållsansvarig: red.Ruth Eid Forest

Publicerad av Anita Lindgren