Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Frågor och svar om Hälsoval

Hälsoval Örebro län och Patientlagen?

1 januari 2015 infördes Patientlagen. Genom lagen har du utökade möjligheter att välja vilken vårdcentral du vill i Örebro län eller i annat län. Du kan välja en vårdcentral som Regionen/landstinget driver eller en som drivs av ett privat företag som får ersättning från Regionen/landstinget.

Läs mer om Patientlagen här.

Vilken vårdcentral är jag listad på?

Alla invånare i Örebro län är listade på en vårdcentral. Oftast är det den som ligger närmast din bostad. Är du osäker på vilken vårdcentral du är listad på kan du kontakta närmaste vårdcentral eller Hälsovalsenheten på telefon 019-602 16 00.

Hur ofta får man ”lista om sig”?

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan lista om dig.

Kan man lista sig på läkare?

Nej, man väljer bara vårdcentral, men många vårdcentraler tillämpar även listning på läkare. Man kan vända sig till respektive vårdcentral för förfrågan och framföra önskemål om särskild läkare.

Kan jag vara listad på två vårdcentraler, en där jag bor och en annan där jag arbetar?

Nej, du kan bara välja en vårdcentral.

Kan man lista sig på vårdcentral i Örebro län om man är folkbokförd i annat län? Eller vice versa.

Ja, enligt Patientlagen kan man lista sig på valfri vårdcentral i hela landet.

Kan jag besöka vårdcentral där jag inte är listad?

Vid behov av akut sjukvård har man rätt att söka vårdcentral var som helst i landet.

För planerad vård kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad om vårdcentralen har begränsade möjligheter att ta emot dig. 

Kan olika medlemmar i en familj vara listade på olika vårdcentraler?

Ja.

Kan man söka barnmorska, sjukgymnast eller kurator vid annan vårdcentral än där man är listad?

Ja, om den vårdcentral där man vill göra dessa besök har utrymme att ta emot.  

Kan man lista sig på Läkargruppen eller Österpraktiken?

Nej.

Kan jag söka vård hos privat läkare?

Ja, du kan söka vård hos privata läkare som har avtal med Region Örebro län. Region Örebro läns patientavgifter och högkostnadsskydd gäller. Mer uppgifter hittar du i Landstingskatalogen.

Vilket utbud finns på vårdcentralerna?

Alla vårdcentraler har specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt sjukgymnast. Det kan också finnas läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin.
Alla vårdcentraler har tillgång till dietist och medicinsk fotvård i respektive länsdel.  

Hur vet jag att vårdcentralen ger vård med hög kvalitet?

Region Örebro län godkänner och följer upp alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval utifrån krav på god kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet. 

Hur kan jag jämföra olika vårdcentraler?

Du kan titta på vårdcentralernas webbsidor och i Landstingskatalogen. Ett annat sätt är att ta kontakt med dem och ställa frågor.
Via www.1177.se/Orebrolan/Hitta-vard/Om-Hitta-och-jamfor-vard/ hittar du mer information och kan jämföra vissa resultat för vårdcentraler.

Är patientavgiften den samma hos alla vårdcentraler?

Ja, Region Örebro läns fastställda patientavgifter gäller för alla vårdcentraler i länet. Respektive Region/landsting beslutar om interna patientavgifter.  

Vad händer med mitt val när jag flyttar?

Om du flyttar inom Örebro län ändras inte ditt val förrän du själv aktivt väljer en annan vårdcentral. Om du flyttar utanför länet avregistreras du från Hälsoval Örebro län.

Jag är nyinflyttad i länet, listas jag automatiskt på en vårdcentral?

Ja, om du inte väljer vårdcentral kommer du att listas på den som ligger närmast din bostad i Örebro län. 

Hur listas nyfödda barn?

Föräldrar till nyfödda barn får hälsovalsinformation från barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Om man inte listar sitt barn på en vårdcentral, blir barnet automatiskt listad på den vårdcentral som ligger närmast bostaden.

Hur gammal måste man vara för att få välja?

18 år när det gäller val på blankett. Om du inte är så gammal väljer din målsman. Om föräldrarna har gemensam vårdnad rekommenderas att båda skriver under valblanketten.
I Mina vårdkontakter kan val göras via ombud till barnet är 13 år.   

Vi har delad vårdnad, vem väljer åt barnet?

Föräldrarna får komma överens om vilket som blir bäst för barnet. Det är alltid möjligt att söka vård vid vilken vårdcentral som helst vid akut sjukdom/skada. För barn är det alltid kostnadsfritt oavsett vilken vårdcentral barnet besöker.

Kan man välja via ombud?

Ja, när någon till exempel är svårt sjuk kan ett ombud göra valet i stället.
Valet sker på samma sätt som för alla andra, man fyller i blanketten Hälsoval Örebro län. Vid undertecknandet ska det framgå att valet skett genom ombud, exempelvis en god man eller släkting. Gör en notering om detta vid underskriften.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 januari 2015

Innehållsansvarig: Eva Frantz

Publicerad av Jenny Yttermalm