Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Glasögonbidrag

Glasögonbidrag för barn i åldern 0-19 år
Det här är Regionen Örebro läns  bidragsregler för glasögon eller kontaktlinser till barn i åldern 0-19 år. Bidraget gäller hos legitimerade optiker i Örebro län som har skrivit överenskommelse med Region Örebro län, efter recept antingen ifrån ögonklinik inom Region Örebro län eller legitimerade optiker i Örebro län. Recept för barn 0-8 år gäller i 6 månader och för barn och ungdom 9-20 år gäller i 12 månader. Glasögonbidrag betalas endast ut till vårdnadshavare som har barn i åldern 0-19 år, (det vill säga till 20-årsdagen). En förutsättning för bidrag är att barnet är folkbokförd i länet.

Bidragsgrupp
Barn 0-19 år (det vill säga till 20-årsdagen).
Bidrag kan utbetalas ytterligare en gång per år till glas i egen båge, om det är medicinskt motiverat. Detta ska i så fall styrkas på receptet.

Glasögon
Optiker ska tillhandahålla CE-märkta glasögon (båge och glas) anpassade för barn i åldern 0-19 år, inklusive bågar anpassade för spädbarn.

Kontaktlinser
Om man väljer kontaktlinser i stället för glasögon så får man ett bidrag för detta.

Bidragsbelopp
- Glas upp till 6 dioptrier max 300 kronor per styck.
- Glas 6 dioptrier och däröver samt flerstyrkeglas max 450 kronor per styck.
- Glasögonbåge max 300 kronor.
- Arbetskostnad max 100 kronor.

Bidrag för kontaktlinser är max 800 kronor.

Betalning
De kostnader som överstiger regionbidraget betalas direkt till optikern.
Resekostnader ersätts inte.

Ny grupp
För asylsökande/tillståndslösa barn och ungdomar omfattas också från och med 1 mars 2016 av ovanstående regler men åldersgränsen för de här grupperna är från 0 år och till och med det år de fyller 19 år.

Skötselanvisning
Lämnas av respektive optiker i samband med hämtning av färdiga glasögon eller linser.

Bidrag utgår inte till reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling. Om kostnaderna är lägre än de bidragsbelopp som regionen angivit ersätts endast de faktiska kostnaderna.

Ytterligare upplysning lämnas direkt av optiker, alternativt av Syncentralen, Region Örebro län.
För information till optiker angående praktisk hantering och fakturering, se: http://www.regionorebrolan.se/syncentralen


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 april 2018

Innehållsansvarig: Eva Nielsen

Publicerad av Iréne Petersson

Adresser och telefonnummer