Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Psykiatri

Psykiatrin är en specialistverksamhet som du oftast möter efter en bedömning gjord på din vårdcentral, företagshälsovård eller till exempel av en skolkurator. Psykiatrin är indelad i fem verksamhetsområden; var och en med sin inriktning:

  • Allmänpsykiatrisk öppenvård
  • Beroendecentrum
  • Psykiatri för barn och unga vuxna
  • Psykiatrisk akut- och heldygnsvård
  • Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri

Våra mottagningar och avdelningar finns i Örebro, Hallsberg, Lindesberg samt i Karlskoga. 

 

Aktuellt

 

Borderline personlighetssyndrom - Öppen föreläsning 25 april

2018-04-18

Under föreläsningen ges en kort introduktion till personlighetssyndrom. Därefter ligger fokus på Borderline personlighetssyndrom, som också kallas för Emotionell Instabil personlighetssyndrom. Hur kan man lära sig känna igen om någon lider av Borderline personlighetssyndrom, på vilket sätt kan man bemöta den personen samt information om behandlingsmöjligheter ges under föreläsningen.  

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här hittar du även information om vårens alla föreläsningar.

 

 


 

Nationell patientenkät - mätning under mars-maj

2018-03-14

Under perioden mars-maj genomförs en nationell patientenkät för specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård. Din medverkan är viktig. Den hjälper oss att förbättra hälso- och sjukvården.

På Sveriges Landsting och Kommuners (SKL) webb finns mer information om de nationella patientenkäterna.

 

 

 


 

Dopning i ett samhällsperspektiv - Öppen föreläsning 21 mars
2018-03-09

Vem dopar sig och varför? Medarbetare på Dopningsmottagningen berättar om dopning som fenomen samt om behandlingsmöjligheter. Under föreläsningen får vi en historisk tillbakablick samt information om dopningens påverkan på det sociala livet samt på kropp och psyke samt upplevda bieffekter.

 

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här hittar du även information om alla vårens föreläsningar. 


 


 

Frivilliga och idéburna organisationers roll i välfärden - Öppen föreläsning 21 februari
2018-01-15

Frivilliga- och idéburna organisationer har en central roll i det sociala välfärdsarbetet. Det civila samhällets insatser för att informera om psykisk ohälsa och stödja personer som är drabbade är ett värdefullt komplement till de offentliga insatserna som görs inom området. Hur blir det i framtiden? Kommer dessa organisationer att få ta ett större ansvar för välfärdstjänsterna? Frågan diskuteras under föreläsningen.

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här hittar du även information om alla vårens föreläsningar.

 


 

Ändrade avgifter inom hälso- och sjukvården
2018-01-03

Avgifterna för besök inom hälso- och sjukvården höjs. Besök hos läkare blir 30 kronor dyrare och andra besök blir 20 kronor dyrare. Högkostnadsskyddet är fortfarande 900 kronor och besöken i hälso- och sjukvården fortsätter att vara kostnadsfria för dig under 25 år och över 85 år.

Mer information finns på Region Örebro läns webbplats Självskadechatten
2017-12-15

Föreningen SHEDO har startat upp ett stödchatt, Självskadechatten.

Chatten är den första stödchatten, i Sverige, med specifik inriktning på självskadebeteende. Chatten riktar sig till individer med självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till närstående.

Information om chattens öppettider finns på SHEDO:s webbplats

 

 


  
E-tjänsten Journalen
2017-11-14

Från och med 15 november 2017 kan du läsa delar av din journal via e-tjänsten Journalen på 1177.se. Inom psykiatrin är det anteckningar från den 1 oktober 2017 som nu blir tillgängliga via e-tjänsten.
Mer information om tjänsten och vilken information som visas finns på 1177.se
 


 Nyhetsarkiv

 

Till nyhetsarkivet - där hittar du tidigare publicerade nyheter

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 april 2018

Innehållsansvarig: Karin Haster

Publicerad av Camilla Boström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/psykiatri