Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Psykiatri

Psykiatrin är en specialistverksamhet som du oftast möter efter en bedömning gjord på din vårdcentral, företagshälsovård eller till exempel av en skolkurator. Psykiatrin är indelad i fem verksamhetsområden; var och en med sin inriktning:

  • Allmänpsykiatrisk öppenvård
  • Beroendecentrum
  • Psykiatri för barn och unga vuxna
  • Psykiatrisk akut- och heldygnsvård
  • Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri

Våra mottagningar och avdelningar finns i Örebro, Hallsberg, Lindesberg samt i Karlskoga. 

 

Aktuellt

Behandling för depression via internet
2017-05-26

Region Örebro län erbjuder behandling för depression via internet. Du jobbar med behandlingen på distans; på tid och plats du själv bestämmer. Intresseanmälan gör du via e-tjänsterna på 1177.se.

Få mer information om behandling av depression via internet på 1177.se


 

Läkemedel och beroende, Öppen föreläsning - 9 maj
2017-04-26

Vad är beroende och hur ställs diagnosen? Vilka läkemedel kan ge beroende? Vilka behandlingsalternativ finns och var kan man få hjälp? Frågor som belyses under föreläsningen.

En inspelning av föreläsningen finns tillgänglig till och med 16 juni.


 

Tvångssyndrom, Öppen föreläsning – 20 april
2017-04-05

Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade tankar eller rituellt beteende. Föreläsningen ger en genomgång av orsaker, symtom och behandlingsmetoder. 

En inspelning av föreläsningen finns tillgänglig till och med 29 maj. 


 

Kost och psykisk ohälsa, Öppen föreläsning - 15 mars
2017-02-23

Forskning kring kost och psykisk ohälsa har pågått länge men först de senaste åren har forskningen tagit ordentlig fart. Idag finns stöd för att kosten kan bidra till psykisk ohälsa men även att den kan ge en förbättring vid vissa tillstånd.  


 

Föreläsning om självskadeprevention - 1 mars
2017-02-10

I samband med internationella dagen mot självskadebeteende anordnar Region Örebro län i samverkan med kommunerna i länet en utbildningsdag om självskadebeteende - med fokus mot ungdomar.


 

Nya regler för återbud och uteblivna besök
2017-02-03

Från och med 1 mars införs nya regler för återbud och uteblivna besök inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om de nya reglerna.Deltagare sökes till forskningsprojekt

2016-12-22

Vi söker personer som är mellan 11-50 år som har en av följande diagnoser: autismspektrumtillstånd, tvångssyndrom, psykossjukdom, eller självskadebeteende. I studien undersöker vi om inflammation kan vara en orsak till psykisk sjukdom. 

Här kan du läsa mer information om studien Psykiatrins verksamhet och organisation 
2016-12-16

Avdelningen i Karlskoga kommer fortsatt att erbjuda en förstärkt öppenvård som ger västra länsdelens invånare möjlighet att erhålla vårdinsatser i sin närmiljö. En utvärdering görs under hösten 2017.

2017-01-01 görs en organisationsförändring gällande psykiatrins intensivvård (6 vårdplatser). Intensivvården kommer att utföras inom psykiatrins observationsavdelning och Beroendecentrums vårdavdelning som vardera utökas med 4 respektive 2 intensivvårdsplatser.Unik satsning i Örebro län
2016-11-04

Inom ramen för Region Örebro läns satsning Akademisk specialisttjänstgöring, AST, har sjuksköterskor möjligheten att gå en specialistutbildning på betald arbetstid.

Läs hela nyheten


 

Psykiatriveckan 2016, 14-17 november
2016-10-10

Tillsammans med brukarorganisationer, kommuner och flertalet andra aktörer arrangerar psykiatrin ett antal föreläsningar under psykiatriveckan 2016. Föreläsningarna går att ta del av i: Lindesberg, Hällefors, Nora och i Kopparberg.Traumagruppen firar 20-år med en konferens med tema: "Trauma-och dess konsekvenser"

2016-09-27

Konferensen hålls den 16 november. Deltagarna får ta del av aktuella föreläsningar i ämnet.

Mer information om programmet  


 

Avdelningen i Karlskoga öppnar den 1 november 2016
2016-10-28

Verksamheten kommer att erbjuda en förstärkt öppenvård som ger västra länsdelens innevånare möjlighet att erhålla vårdinsatser i sin närmiljö. Verksamheten sker i nära samarbete med befintlig öppenvård i Karlskoga.

Tillfällig stängning av psykiatrins slutenvårdsavdelning i Karlskoga
2016-09-06

Bristen på sjuksköterskor och skötare gör att vi för närvarande inte kan bedriva en patientsäker vård på enheten. Beslut har därför fattats om en tillfällig stängning. Vårdbehovet säkerställs inom öppenvården i Karlskoga samt heldygnsvården i Örebro. Formerna för avdelningens öppnande utreds för närvarande. Under utredningstiden tjänstgör medarbetarna inom övriga verksamheter i psykiatrin.


 

Världsdagen för psykisk hälsa, 2016
2016-10-10
Världsdagen uppmärksammades av psykiatrin, NSPH och (H)järnkoll den 15 oktober. Mellan klockan 12.00 och 15.00 fanns vi på stadsbiblioteket i Örebro.Det förebyggande arbetet kring självmord ska stärkas
2016-08-24

Självmord och självmordsförsök är ett betydande folkhälsoproblem i vårt län. Det vill Region Örebro län råda bot på. Igår presenterades en handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan samt stärka det förebyggande arbetet kring självmord.

Mer information finns i pressmeddelandet från Region Örebro län


 

Suicidpreventionsdag-inriktning äldre, 12 september
2016-08-17

I samband med den internationella suicidpreventionsdagen arrangerar psykiatrin och Region Örebro län ett seminarium. Föreläsningarna har inriktning: att stärka äldres psykiska hälsa, vårdkonsumtion och första hjälpen vid psykisk ohälsa.


 

Nationell konferens om dopning
2016-07-19

Missbruk av dopningsmedel kan ge upphov till olika komplikationer och är ett växande samhällsproblem. Den 31 maj hölls en konferens i ämnet med syfte att sprida den kunskap som inhämtats under det kompetensutvecklingsprojekt som genomförts 2013-2015.

Slutrapport från Nationellt kompetensutvecklingsprojekt för dopningsproblematik (NKD) 2013–2015 (PDF)

Information om psykiatrins dopningsmottagning


 

Lindesjön runt 11/5
2016-05-04

Möt några medarbetare från psykiatrin under promenaden runt Lindesjön. Vi finns vid stämpelstation 3 Vårdcentralen. Där informerar vi om vårt arbete med anhörigcirklar, fysisk aktivitet på recept (FaR) samt ger råd gällande sömnproblem.


 

Öppen föreläsning 21/4 - Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) för depression
2016-04-13

Behandling via internet ökar tillgängligheten och gör det möjligt att erbjuda behandling till fler och att korta ner väntetiden. Föreläsarna berättar om arbetet som pågår med att implementera iKBT, vilket syftar till att göra behandlingen till en del i det vanliga vårdutbudet.Föreläsning om flickor och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2016-04-12

Föreläsningen med Svenny Kopp den 4 april var välbesökt, både under eftermiddagen och på kvällen. Under eftermiddagen var Wilandersalen på USÖ i princip fullsatt. Många deltog också via länk till Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg. Vid kvällsföreläsningen deltog minst 150 personer från allmänheten.
Svenny Kopp föreläste på ett engagerat sätt om ett angeläget ämne, och responsen hos publiken har varit mycket positiv.


 

Öppen föreläsning 25/2 - Missbruk och beroendeproblematik

2016-02-11

Syftet med föreläsningen är att skapa ökad förståelse för missbruk- och beroendeproblematik samt att ge en grundläggande kunskap om hur alkohol och övriga droger påverkar psyket.  Öppen föreläsning 27/1 - Barn och ungdomar i migrationsprocessen

2016-01-20

Syftet med föreläsningen är att ge en ökad kunskap i hur man kan skapa ett bra mottagande och tillvaro för barn och unga som flytt till Sverige. Föreläsningen ger en genomgång av de faktorer som har stor betydelse för och påverkan på de barn och unga som befinner sig i migrationsprocessen.


 

9 miljoner kronor till forskning om depression

2015-12-14

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 9 miljoner kronor till en forskningsstudie om svår depression. En av de medverkande forskarna är Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro.

Läs hela nyheten här.


 

Egen vårdbegäran i stället för remiss

2015-11-23

Från 1 januari nästa år kan man som patient söka specialistvård utan remiss. Det kallas för ”egen vårdbegäran”. Beslutet innebär att det generella kravet på remiss från primärvårdsnivån nu helt försvinner. Det beslutade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den 19 november.

Läs hela pressmeddelandet här 


 

Internationella suicidpreventiva dagen – 10 september

2015-09-09
På den internationella suicidpreventiva dagen arrangerar psykiatrin en utbildningsförmiddag kring suicidprevention. Drygt 500 personer inom hälso- och sjukvården samt kommunal verksamhet har anmält sig. Föreläsningen sker på USÖ i Örebro och sänds via länk till Karlskoga och Lindesbergs lasarett, Folkets hus i Kumla samt till psykiatrin i Hallsberg.Ordinarie antal vårdplatser öppnas 14/9

2015-09-10
På måndag 14 september öppnar psykiatrin de under en period temporärt stängda 6 vårdplatserna.

 

Vårdplatsläget efter sommaren

2015-08-28
Av de 18 under sommaren stängda vårdplatserna inom psykiatrin öppnas nu 12 platser. Vi ser att vi temporärt under en period fortsatt behöver hålla 6 platser stängda. Anledningen är svårigheter att till fullo bemanna och upprätthålla patientsäkerheten. Berörda patienter får sin fortsatta vård inom psykiatrin.
 

Information om sommaren i hälso- och sjukvården

2015-06-01
Precis som tidigare år kommer antalet vårdplatser under semesterperioden, vecka 24-35, att vara färre och vården på sjukhusen behöver därför, i första hand, fokusera på den vård som är akut och brådskande.


 

Förändring i psykiatrins organisation

2015-05-27
Från och med 1 juni stänger psykiatrin en av sina rättspsykiatriska slutenvårdsavdelningar (avdelning 9). Anledningen är att vi inte till fullo kan bemanna avdelningen och därigenom inte upprätthålla patientsäkerheten. Avdelningens patienter får sin fortsatta vård på annan avdelning inom rättspsykiatrin.

Klicka här för mer information om vår rättspsykiatriska verksamhet. 


 

Disputation 8 maj

2015-04-10
Den 8 maj försvarar Veikko Pelto-Piri, projektsamordnare vid Psykiatriskt forskningscentrum (PFC), sin avhandling Ethical considerations in psychiatric inpatient care. The ethical landscape in everyday practice as described by staff. Veikko har bland annat undersökt de etiska överväganden som personal inom den psykiatriska slutenvården gör. Disputationen äger rum på Campus USÖ, X-huset, klockan 13.00 i Hörsal C3.


 
Föräldrastödsgrupp för föräldrar som lever med psykisk ohälsa

2015-01-14
Den 27 januari startar psykiatrin ytterligare en föräldrastödsgrupp som riktar sig till föräldrar som lever med psykisk ohälsa. Syftet är att ge stöd i föräldraskapet, ge kunskap kring hur psykisk ohälsa kan påverka familjen samt ge stöd och verktyg i att göra hälsosamma livsval. Mer information om stödgruppen finns att läsa här (PDF-fil). Disputation 3 oktober

2014-09-09
Den 3 oktober försvarar Annika Norell-Clarke, psykolog vid Affektivmottagningen, sin avhandling Cogito, ergo insomnis. I think, therefore I am sleepless. Disputationen äger rum på Örebro universitet klockan 13.15 i Långhuset hörsal 2.Länets barn- och ungdomspsykiatri i topp

2014-05-30
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Örebro läns landsting får höga betyg när den patientupplevda kvalitén bedöms av patienter och målsmän i den nationella patientenkäten som nu presenterats. Genomgående är länets patienter och målsmän mer nöjda med vården än genomsnittligt i landet. Den 28 maj beslutade landstingsstyrelsen att stärka psykiatrin ytterligare.Lördag 17 maj öppnades Psykiatrins nya akutmottagning

2014-05-17
Kl 10.00 hölls en öppningsceremoni där Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) tillsammans med psykiatrichef Birgitta Johansson Huuva öppnade Psykiatrins nybyggda akutmottagning. Efter öppningen fanns möjlighet att gå runt och titta på de nya lokalerna. Måndag 19 maj tas lokalerna i drift.  


 

Ännu ett forskningsprojekt om hot och våld i Örebro läns landsting


Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) har tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) vid Örebro läns landsting beviljats 1,7 miljoner kronor av Statens institutionsstyrelse (SiS) för ett tvåårigt forskningsprojekt med namnet Hanteringen av hot och våld inom tvångsvården av unga - Etik, bemötande och säkerhet.

Projektets målsättning är att ta fram realistiska förslag till förebyggande åtgärder mot hot och våld inom slutenvården av unga på ungdomshem samt barn- och ungdomspsykiatrin.


3,3 miljoner kronor i forskningsmedel till PFC

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) har tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) vid Örebro läns landsting beviljats 3,3 miljoner kronor av FORTE för ett treårigt forskningsprojekt med namnet Hanteringen av hot och våld i psykiatrisk slutenvård - Etik, bemötande och säkerhet. Forskningens syfte är att skapa ett kunskapsunderlag för ett utvecklingsarbete på psykiatriska avdelningar när det gäller att reducerar risken för våld och hot med ett etiskt förhållningssätt.

 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 maj 2017

Innehållsansvarig: Erik Sjöberg

Publicerad av Camilla Boström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/psykiatri