Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lagar och regler

Landets kommuner har det största ansvaret för personer med psykiska funktionshinder. Kommunerna ser till att vardagen fungerar – med boende, aktiviteter, sysselsättning m.m.

Först när människor behöver mer specialiserad psykiatri träder vi på Region Örebro län in.

Flera olika lagar reglerar den psykiatriska vården, se länkar till höger.

Här har vi plockat några exempel på vad lagarna innebär:

Kvalitet

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska vara av god kvalitet.

Trygghet

Alla människor ska kunna känna sig trygga och väl omhändertagna i vården.

Patientens rätt att påverka

Patienten har rätt att ta ställning till behandlingen och att påverka den.

Begriplig information

Vi ska informera patienten på ett begripligt sätt. Patienten har i de allra flesta fall rätt att läsa sin patientjournal (som också ska vara lättbegriplig).

Tystnadsplikt

Alla medarbetare har tystnadsplikt. Patienten avgör själv om information får lämnas ut till t.ex. anhöriga eller inte.

Tvångsvård

En patient kan omhändertas i tvångsvård om hon/han har en allvarlig psykiatrisk störning (förvirring, tankestörningar, hallucinationer, vanföreställningar m.m.), säger nej till frivillig vård – och om vården inte kan hjälpa på annat sätt än genom psykiatrisk dygnet-runtvård.

Vårdplan vid tvångsvård
Så snart en patient tagits in för tvångsvård ska en vårdplan upprättas. Planen ska, så långt som möjligt, formuleras i samråd med patient och anhöriga. Normalt är tvångsvården kortvarig (oftast bara den tid som behövs för att häva ett akut tillstånd).

Eftersom tvångsvård är en mycket känslig åtgärd, är den omsorgsfullt reglerad i lagtext.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 december 2016

Innehållsansvarig: Erik Sjöberg

Publicerad av Camilla Boström