Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Temaseminarium - Precisionsmedicin

Hälsoekonomisk seminarieserie: Precisionsmedicin

ons 26 jan 2022
13:00 - 15:00
ZOOM

Vid det här tillfället presenterar chefsekonom Douglas Lundin vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) de rapporter som de skrivit inom ämnet och verksamhetschef Maria Ekbäck Palmetun från Läkemedelscentrum presenterar Region Örebro läns arbete inom området. Avslutningsvis kommer Jasmine Fridljung, doktorand i hälsoekonomi vid UFC att presentera vad hennes forskning inom precisionshälsa kommer att handla om.

 

Anmäl dig här!


Kontaktperson: Anna Philipson (doktorand)