Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Spikning: Fredrik Alm

Fredrik Alm spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

fre 21 maj 2021
12:00 - 13:00
Prismafoajén vån 2 och digitalt via Zoom

Avhandlingens titel: "Postoperative recovery in children after tonsil surgery - with a focus on pain and pain management from the child´s, caregivers´, and professionals´perspectives".

Tid och plats för disputation: 11 juni 2021, kl 09:00 i hörsal L2, Örebro universitet samt digitalt via Zoom.

Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!

Mer information om Fredrik Alms spikning