Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiskt organ:
Regionstyrelsen

Datum för sammanträde:
2021-03-22

Datum då anslaget sätts upp:
2021-03-23

Datum då anslaget tas ned:
2021-04-14

Förvaringsplats för protokollet:
Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar:
§48

Protokoll

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 mars 2021