Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För författare, översättare och bibliotekspersonal

Vi ger stöd till dig som är författare, översättare eller bibliotekspersonal genom att erbjuda nätverk och kompetensutveckling.
Anmäl dig till Författarnätverket eller Läs- och litteraturfrämjande nätverket

Författare, både blivande och etablerade, samt översättare och bibliotekspersonal är välkomna att gå med i våra nätverk. Där bjuds du in till litterära evenemang och aktiviteter.

Författarnätverk

Nätverk för existerande och blivande författare och översättare i Örebro län. Vill du gå med i nätverket, kontakta Linda Berg Ottoson.

Läs- och litteraturfrämjande nätverket

Nätverk för länets bibliotekspersonal som jobbar läs- och litteraturfrämjande för vuxna. Vill du gå med i nätverket, kontakta Linda Berg Ottoson.

Det finns en utvecklingsledare inom litteratur som arbetar tillsammans med olika aktörer för att främja, utveckla och stärka litteraturen som konstform i länet.

Sedan 2013 är litteratur ett eget konstområde inom samverkansmodellen. Litteratur Örebro län startade som ett treårigt projekt 2018-2020. Från 2021 fortsätter arbetet med att skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur inom litteraturområdet.

Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i det nationella nätverket för litteraturfrämjande.

Det regionala uppdraget är

  • att stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform.
  • att stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt fokus på unga.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja litteraturutvecklingen i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur för att främja litteratur i hela länet, i samverkan med fler aktörer.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare - bibliotek och litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021