Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För författare, översättare, förlag och bibliotekspersonal

Vi ger stöd till författare, översättare, förlag eller bibliotekspersonal för att stärka och utveckla litteraturen som konstform i länet.

Litteratur Örebro län ger stöd genom att erbjuda nätverk, kompetensutveckling samt ekonomiskt stöd.

I nätverken bjuds du in till litterära evenemang och aktiviteter.

 

Författare, både blivande och etablerade, samt översättare och bibliotekspersonal är välkomna att gå med i våra nätverk. Där bjuds du in till litterära evenemang och aktiviteter.

Författarnätverk

Nätverk för existerande och blivande författare och översättare i Örebro län. Vill du gå med i nätverket, kontakta Johanna Berglund.

Läs- och litteraturfrämjande nätverket

Nätverk för länets bibliotekspersonal som jobbar läs- och litteraturfrämjande för vuxna. Vill du gå med i nätverket, kontakta Linda Berg Ottoson.

Sedan 2013 är litteratur ett eget konstområde inom samverkansmodellen. Det finns en utvecklingsledare inom litteratur som arbetar tillsammans med olika aktörer för att främja, utveckla och stärka litteraturen som konstform i länet.

Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i det nationella nätverket för litteraturfrämjande.

Det regionala uppdraget är

  • att stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform.
  • att stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt fokus på unga.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja litteraturutvecklingen i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet.
  • att skapa bättre förutsättningar och villkor för författare och andra personer i det litterära ekosystemet att verka i länet, bland annat genom ekonomiskt stöd.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • skapa en främjandeverksamhet som är relevant för författare och andra personer och funktioner i det litterära ekosystemet.

Kontakter

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2022