Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Film i Örebro län

 
Film i Örebro län är ett av Sveriges nitton regionala filmresurscentrum. Gemensamt för dessa är tre huvudsakliga ansvarsområden:

  • Filmproduktion - stöd och utbildning
  • Film i skolan - filmpedagogik i  klassrummet och skolbio
  • Biograf och visning - fortbildningar och visningsarrangemang 

Vill du ha nyheter om film i din e-post?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tidigare nyhetsbrev 

För snabbare nyheter, följ oss på sociala medier.
Länkar i högerspalten ->


Film i Örebro läns verksamhet


Filmproduktion
Filmen har alltid stått med det ena benet i kulturen och det andra i industrin. Även om man gör film av konstnärliga och kulturella skäl är det viktigt att förstå att film också är en produkt som ska finansieras.
Ett av filmkonsulentens uppdrag är att stärka området genom utbildningsinsatser och nätverksbygge mellan professionella filmarbetare och länets nya filmförmågor. Vi kan också stötta filmproduktioner med teknik och ekonomiska stöd. Primär målgrupp är unga och nya filmare.

Film i skolan
I skolan kan man arbeta med film som kulturupplevelse, eget skapande, eller som pedagogiskt instrument i flera av skolans ämnen. Gärna i samband med ett skolbiobesök. Filmpedagogisk verksamhet gör eleverna "medievetna" och är en viktig del i skolans demokratiarbete. Det innebär fokus på tre kompetenser: den kulturella, den kreativa och den kritiska. Man kan jobba med att se, att göra och att förstå filmen språk och roll i samhället.
Film i Örebro län verkar främst inom området som förmedlare av filmpedagogiska tjänster, som omvärldsbevakare och resurs vid stödansökningar från statlig nivå och subventionerar i viss utsträckning besök på nationella film- och mediepedagogiska forum.

Biograf och visning
Den sedan några år tillbaka nya digitala biografen ställer nya krav på arrangörskap och möjliggör bredare samarbeten. Till resurscentrets uppgifter hör att stödja den lokala biografen när det gäller att utveckla arrangörskapet och publikarbetet. Vid sidan av detta är resurscentrets uppgift att främja nya och andra visningsformer. Inte bara på biografer. Detta gör vi genom att stötta särskilda visningsarrangemang, och att omvärldsbevaka och förmedla information.

Filmen i samverkan
Film i Örebro län samverkar med flera andra resurscentrum. Tillsammans med kollegor i mellansverige arrangerar vi bland annat filmtävlingen Noomaraton och utbildningsinsatserna Spektra och UngFilmFramåt.

Film i Örebro län är även medlem i föreningen Filmregionerna (tidigare Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd).

I länet verkar också Filmregion Stockholm-Mälardalen som regionen är medlem i.
Planerar du en professionell dokumentär- eller långfilmsproduktion och söker finansiering genom samproduktion är det framför allt dit du ska vända dig.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 oktober 2017

Innehållsansvarig: Jerry Eriksson

Publicerad av Jerry Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/film

Kontakt

Jerry Eriksson
Utvecklingsledare - film
019-602 72 59
0705-28 38 00

Filmnyheter i din e-post?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tidigare nyhetsbrev

Besök oss på