Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kultur och hälsa

Forskning visar att kultur har betydelse för hälsa och välbefinnande. Region Örebro läns mål inom arbetet med kultur och hälsa är bland annat att skapa ett internt nätverk för kultur och hälsa. Genom intern kartläggning av insatser, verksamheter och aktörer inom området kan vi sedan lägga en grund för framtida satsningar.

Kultur och hälsa hör ihop
Kulturens roll inom sjuk- och hälsovården väcker allt större intresse. Forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en beredskap att möta t.ex. sjukdomar och sociala problem. Kulturens betydelse för hälsa och rehabilitering bekräftas även genom forskning som visar att vårdtider kan förkortas och behovet av mediciner minskas.

Starkare och starkare evidens. Kultur stärker både hälsa och lärande
Gunnar Bjursell, professor emeritus, sade på Kulturrådets konferens den 28 november: ”Evidensen blir allt starkare, och publiceras nu i de solidaste av vetenskapliga tidskrifter: Kultur stärker både hälsa och lärande! Musik man gillar förbättrar återhämtningen efter stroke.
Dans hejdar och lindrar problemen vid Parkinsons sjukdom
Musik lindrar smärta. Mångsidig stimulans av hjärnan underlättar inlärning. Att själv musicera förbättrar arbetsminne, och därmed förmågan att lära sig olika saker.”

Den kulturella hjärnan, Karolinska institutet, förmedlar den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige. Redaktionen består av Gunnar Bjursell, professor emeritus och Henrik Brändén, molekylärbiolog.
Läs mer på www.kulturellahjarnan.se

Nordisk kunskapsbank om kultur inom vård, omsorg och folkhälsa
Kunskapsbanken har tagits fram inom ramen för ett treårigt nordiskt samarbetsprojekt om kultur och hälsa. Här hittar du mer än 500 länkar till avhandlingar, forskningsartiklar, tidningsartiklar, filmer och annat material om hur kultur främjar människors hälsa inom vård, omsorg och folkhälsoområdet i de nordiska länderna. Se länk i högermenyn.

Nätverket Kultur i vården
Region Örebro län ingår i det nationella nätverket Kultur i vården.

Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges riksdag
Föreningen Kultur och Hälsa i Sveriges riksdag vill bidra till större medvetenhet om kulturens betydelse för människors hälsa samt motivera till politiska beslut som stärker området.
Läs mer genom att klicka här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 oktober 2016

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturochhalsa